Fartyg och båtar (SMM) (Bohusläns museum) [sv]

Fartyg och båtar (SMM) (svensk)

Mappetype
Abonnemangsmappe
05.06.2018 11:47:48
Ukjent
Status

URI
Må bli publisert, før URI er tilgjengelig
1 til 1 av 1 treff.
Status
I drift
Totalt antall poster
2398
Innholdet oppdatert
19.02.2019 10:30:20
Datasett
Ansvarlig forvalter
Kontaktinformasjon
registrator@maritima.se [sv]
dataskyddsombud@maritima.se [sv]

Kategorier


Navn
Fartyg och båtar (SMM)
Svensk

Datasett
Bokmål

Svensk

Engelsk

Mappetype