Handelsfartøy

Handelsfartyg (svensk), Merchant vessel (engelsk)

Fartøystyper (Statens maritima museer [sv])

Beskrivelse
Watercraft engaged in commercial transport on oceans or large inland bodies of water. [en]
Overordnet term
Ansvarlig forvalter
Kontaktinformasjon
registrator@maritima.se [sv]
dataskyddsombud@maritima.se [sv]
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden
Sist lagret
01.06.2015 11:13:38
12.01.2019 04:18:46
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/612c05f5-e864-4718-9cd9-b67a6fbc35e3 | RDF/XML | JSON-LD
Betegnelse
Handelsfartøy
Bokmål

Handelsfartyg
Svensk

Merchant vessel
Engelsk

Beskrivelse
Watercraft engaged in commercial transport on oceans or large inland bodies of water.
Engelsk

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Kategori
Bokmål

Typ
Svensk

Engelsk

Estnisk

Overordnet term
-Linktekst
Getty Research Institute, Art & Architecture Thesaurus (AAT)
Engelsk