Fartyg och båtar till SMM (Statens maritima museer) [sv]

Fartyg och båtar till SMM (svensk)

Mappetype
Abonnemangsmappe
05.06.2018 11:47:48
I drift
Status

URI
Må bli publisert, før URI er tilgjengelig
1 til 1 av 1 treff.
Status
I drift
Totalt antall poster
2397
Innholdet oppdatert
15.02.2019 15:10:13
Datasett
Ansvarlig forvalter
Kontaktinformasjon
registrator@maritima.se [sv]
dataskyddsombud@maritima.se [sv]

Kategorier


Navn
Fartyg och båtar till SMM
Svensk

Datasett
Bokmål

Svensk

Engelsk

Innholdsstruktur
Bokmål

Svensk

Mappetype