Storbritannia (Land) Plassholdere

Storbritannien (svensk), United Kingdom (engelsk)

Stedtype
Inkludert i
Lisens
Navngivelse (CC BY) gjelder informasjonen på denne siden
Sist lagret
09.01.2015 12:58:51
Publisert
Status

URI
http://kulturarvsdata.se/resurser/aukt/geo/country#gb
Navn
Storbritannia
Bokmål

Storbritannien
Svensk

United Kingdom
Engelsk

Kode
826
gb
gbr
Stedtype
Bokmål

Svensk

Engelsk

Estnisk

Inkludert i