Lindfors, Harald (1905 - 1980) [sv]

Other languages: Lindfors, Harald (swedish)

Personer med anknytning till maritim verksamhet på Åland (Ålands sjöfartsmuseum) [sv]

Description
Kapten verksam på Åland [sv]
Life role
Dataset owner
Ålands sjöfartsmuseum (Museum) [sv] owns the information on this page
Last changed
29/06/2022 09:21:06
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/b185542d-81c4-47ab-bd45-7e5c4eee534e | RDF/XML | JSON-LD
Name
Lindfors, Harald
Swedish

First name
Harald
Swedish

Last name
Lindfors
Swedish

Title
Sjökaptensexamen Ålands Sjöfartsläroverk

-Title
Kapten
Swedish

-Timespan
1929

--Earliest time
1929
-Dating comment
Sjökaptensexamen Ålands Sjöfartsläroverk
Swedish

-Place reference
Description
Kapten verksam på Åland
Swedish

Birth
08/02/1905

-Time
08/02/1905
Death
31/01/1980

-Time
31/01/1980
Life role
-Life role
Norwegian bokmål

Swedish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Norwegian nynorsk

Nationality
Biography

Harald Lindfors inledde sin sjömansbana 1920 på slättoppade skonaren Norden. Som befälhavare förde han befälet både på segelfartyg och ångfartyg och i slutet av karriären på supertankers. Tjänstgjorde i början på flera av Gustaf Eriksons segelfartyg och under de sista 20 åren av sin aktiva karriär på Algot Johanssons ångfartyg och tankfartyg.
Harald Lindfors seglade på fyrmastade barken Herzogin Cecilie för att få praktik för att kunna utbilda sig till understyrman 1925. Tog överstyrmansexamen 1926 och sjökaptensexamen 1929 i Mariehamn och gavs befäl på barken Carmen. Under 1930-talet förde han befäl på fyrmastade barken Archibald Russell och ångfartygen Kemi, Koura och Kuurtanes. 1937 fick Harald Lindfors tjänst i Algot Johanssons rederi som befälhavare på ss Sally. Efter andra världskriget förde Harald Lindfors befäl först på mt Pegny, som då var det största tankfartyget i den åländska flottan, och sedan på mt Bonny. Harald Lindfors gick i pension 1973.
Harald Lindfors var vice ordförande och albatrossmedlem i Kap Horn-klubben på Åland. Han var medlem i Ålands redarförening, Ålands Skeppsbefälhavareförening, Ålands handelskammare och Seven Seas club i London. Han var också känd som duktig amatörsångare och skrev två böcker och flera artiklar om sina minnen och erfarenheter från havet.

Swedish

Related agent
-Other actor
-Description
Befälhavare
Swedish
Befälhavare

-Other actor
Swedish

-Description
Befälhavare
Swedish
Seglade som styrman på Herzogin Cecilie, och som befälhavare på Carmen, Archibald Russell

-Other actor
-Description
Seglade som styrman på Herzogin Cecilie, och som befälhavare på Carmen, Archibald Russell
Swedish
-Other actor
-Description
Första styrman
Swedish
Albatrossmedlem i Åländska sektionen av Kap horn klubben.

-Other actor
-Description
Albatrossmedlem i Åländska sektionen av Kap horn klubben.
Swedish
Anställd på rederiaktiebolaget Sally från 1937.

-Other actor
-Specification
Befälhavare
Swedish

-Timespan
1937

--Earliest time
1937
-Description
Anställd på rederiaktiebolaget Sally från 1937.
Swedish
Occupation
-Occupation
Norwegian bokmål

Swedish
Reference
Tidskriften Ålands Sjöfart 1980 nr. 1 "Harald Lindfors in memoriam"
Swedish

Åländska sjökaptener genom tiderna -En biografi (2001)
Swedish