Ålands Skeppsbefälhavareförening r.f. (Förening) [sv]

Other languages: Ålands Skeppsbefälhavareförening r.f. (swedish)

Maritima organisationer verksamma på Åland (Ålands sjöfartsmuseum) [sv]

Description
En ideell förening för de åländska skeppsbefälen. För att bli medlem skall man ha befälsutbildning och fört vakt på en fartygsbrygga. [sv]
Dataset owner
Ålands sjöfartsmuseum (Museum) [sv] owns the information on this page
Last changed
19/03/2024 21:08:10
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/71348153-8e99-4e31-a928-a4d75a9259be | RDF/XML | JSON-LD
Name
Ålands Skeppsbefälhavareförening r.f.
Swedish

Description
En ideell förening för de åländska skeppsbefälen. För att bli medlem skall man ha befälsutbildning och fört vakt på en fartygsbrygga.
Swedish

Establishment
1893

-Time
1893
Type
English

Norwegian bokmål

Swedish

Legal form
English

Norwegian bokmål

Swedish

History

På ett möte 14.2.1893 behandlades frågan om att bilda en åländsk skeppsbefälhavareförening. Initiativtagare var bl.a. kapten Fridolf Ålander, kapten Julius Juselius och kapten E.P. Troberg. På mötet beslöts att bilda en förening liknande de som redan fanns i Åbo och Björneborg i Finland. 25.8.1893 fastställdes stadgarna för Ålands Skeppsbefälhavareförening och kapten Ålander valdes till ordförande. År 1884 hade 61 medlemmar anslutit sig. Åland var vid denna tid den ort i Finland som hade den största andel skeppsbefäl. Föreningens syfte är att diskutera frågor som rör sjöfarten och tidens fordringar på dugligt befäl samt verka för sjömansyrkets fromma i allmänhet.

Ålands Skeppsbefälhavareförening var under en lång tid en inflytelserik förening som gav utlåtanden och tog värdefulla samhälleliga initiativ. Föreningens medlemmar var sjökaptener och redare som satt på många betydande poster i staden och i landskapet. Föreningen står bakom bl.a. bildandet av Ålands kock- och stuertskola, Ålands Sjöräddningssällskap, uppförande av minnestavlor över omkomna sjömän vid minnesmärket "Mannen vid ratten" och flertalet initiativ som rör fyrar, farleder, utbildningsfrågor, sjömanspensioner, lotsning m.m. Föreningen står även bakom flera böcker, bl.a. "Den åländska segelsjöfartens historia" och "Åländska sjökaptener genom tiderna". Efter andra världskriget slut minskade föreningens inflytande men föreningen är fortsatt aktiv. År 2019 firade föreningen 125-årsjubileum. Föreningsmedlemmarna möts kontinuerligt första tisdagen varje månad för att diskutera aktuella saker. Efter varje möte äter man gemensam middag där det enligt sed dricks en genever till maten.

Swedish

-Other actor
-Other actor
-Specification
Ordförande
Swedish

-Timespan
1929
--Earliest time
1929
-Other actor
-Specification
Ordförande
Swedish

-Timespan
1930 1939
--Earliest time
1930
--Latest time
1939
-Other actor
-Specification
Ordförande
Swedish
-Other actor
-Other actor
-Other actor
-Other actor
-Specification
Medlem
Swedish
Öström, Anders (1867 - 1943) [sv] Ordförande 1915 1928

-Other actor
-Specification
Ordförande
Swedish

-Timespan
1915 1928
--Earliest time
1915
--Latest time
1928
-Other actor
Entity with id 52648c58-d815-4f59-9677-f268997fdc21 is missing

Reference
Ålands Skeppsbefälhavreförening r.f. 100 års historik 1893-1993 (1993)
Swedish