STORA KRONAN (1668) [sv]

STORA KRONAN (svensk)

Beskrivelse
105 kanoner [sv]
Skipstype
Ansvarlig forvalter
Kontaktinformasjon
registrator@maritima.se [sv]
dataskyddsombud@maritima.se [sv]
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden
Sist lagret
10.11.2016 10:05:35
12.01.2019 01:04:13
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/53e12e56-3bf2-47b7-bd7c-0aae8d4ed75d | RDF/XML | JSON-LD
Navn
STORA KRONAN
Svensk

Alternative navn
KRONAN
Svensk

Beskrivelse
105 kanoner
Svensk

Wikipedia

Skipstype
Bokmål

Svensk

Engelsk

Historikk

Stora Kronan, även kallad Kronan var ett svenskt örlogsfartyg och var ett av världens största fartyg under sin tid. Efter bara några års tjänst förliste hon under slaget vid södra Ölands udde den 1 juni 1676.

Stora Kronan återfanns 1980 och sedan dess har man gjort dykningar för att kartlägga vrakplatsen och bärga föremål.

Svensk

Mål
Lengde: 52,1 meter (m)

-Måltype
Bokmål

Svensk

-Verdi
52,1
-Enhet
Bokmål

Svensk

Bredde: 12,9 meter (m)

-Måltype
Bokmål

Svensk

-Verdi
12,9
-Enhet
Bokmål

Svensk

Djupgående [sv]: 6,23 meter (m)

-Måltype
Svensk

-Verdi
6,23
-Enhet
Bokmål

Svensk

Deplacement [sv]: 2300 ton

-Måltype
Svensk

-Verdi
2300
-Enhet
ton
Bokmål

ton
Svensk

Besättning [sv]: 800

-Måltype
Svensk

-Verdi
800
Sjøsatt
31.07.1668

-Tidspunkt
31.07.1668
Forlist/Ødelagt
-Tidspunkt
01.06.1676
Referanse
Svensson, S. Arthur(red)(1943). Svenska flottans historia. Örlogsflottan i ord och bild från dess grundläggning under Gustav Vasa fram till våra dagar. Malmö: AB Allhems förlag
Svensk