STORA KRONAN (1668) [sv]

STORA KRONAN (swedish)

Fartyg (Statens maritima och transporthistoriska museer) [sv]

Description
105 kanoner [sv]
Type of vessel
Dataset owner
Contact information
registrator@smtm.se [sv]
dataskyddsombud@smtm.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
10/11/2016 10:05:35
22/06/2019 00:58:05
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/53e12e56-3bf2-47b7-bd7c-0aae8d4ed75d | RDF/XML | JSON-LD
Name
STORA KRONAN
Swedish

Alternative name
KRONAN
Swedish

Description
105 kanoner
Swedish

Wikipedia

Type of vessel
English

Norwegian bokmål

Swedish

History

Stora Kronan, även kallad Kronan var ett svenskt örlogsfartyg och var ett av världens största fartyg under sin tid. Efter bara några års tjänst förliste hon under slaget vid södra Ölands udde den 1 juni 1676.

Stora Kronan återfanns 1980 och sedan dess har man gjort dykningar för att kartlägga vrakplatsen och bärga föremål.

Swedish

Measurement
Lengde [no]: 52,1 meter (m) [no]

-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

-Value
52,1
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish

Bredde [no]: 12,9 meter (m) [no]

-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

-Value
12,9
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish

Djupgående [sv]: 6,23 meter (m) [no]

-Measurement type
Swedish

-Value
6,23
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish

Deplacement [sv]: 2300 ton [no]

-Measurement type
Swedish

-Value
2300
-Unit
ton
Norwegian bokmål

ton
Swedish

Besättning [sv]: 800

-Measurement type
Swedish

-Value
800
Launched
31.07.1668

-Time
31.07.1668
-Time
01.06.1676
Reference
Svensson, S. Arthur(red)(1943). Svenska flottans historia. Örlogsflottan i ord och bild från dess grundläggning under Gustav Vasa fram till våra dagar. Malmö: AB Allhems förlag
Swedish