FÖRSIKTIGHETEN (1784) [sv]

FÖRSIKTIGHETEN (swedish)

Fartyg (Statens maritima och transporthistoriska museer) [sv]

Description
64 kanoner [sv]
Type of vessel
Dataset owner
Contact information
registrator@maritima.se [sv]
dataskyddsombud@maritima.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
10/11/2016 10:05:34
25/05/2019 00:53:17
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/09c436e6-8e82-4108-801f-aa27c7a3dce2 | RDF/XML | JSON-LD
Name
FÖRSIKTIGHETEN
Swedish

Description
64 kanoner
Swedish

Wikipedia

Type of vessel

Norwegian bokmål

Swedish

Measurement
Lengde [no]: 167'0" foot

-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

-Value
167'0"
-Unit
English

fot
Norwegian bokmål

fot
Swedish

Bredde [no]: 45'9" foot

-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

-Value
45'9"
-Unit
English

fot
Norwegian bokmål

fot
Swedish

Djupgående [sv]: 19'6" foot

-Measurement type
Swedish

-Value
19'6"
-Unit
English

fot
Norwegian bokmål

fot
Swedish

Launched
23.10.1784

-Time
23.10.1784
Taken out of service
1825

-Time
1825
Reference
Svensson, S. Arthur(red)(1943). Svenska flottans historia. Örlogsflottan i ord och bild från dess grundläggning under Gustav Vasa fram till våra dagar. Malmö: AB Allhems förlag
Swedish