Chapman, Fredrik Henrik af (1721 - 1808) [sv]

Chapman, Fredrik Henrik af (svensk)

Personer verksamma inom fartygs- och båtbyggeri (Statens maritima museer) [sv]

Ansvarlig forvalter
Kontaktinformasjon
registrator@maritima.se [sv]
dataskyddsombud@maritima.se [sv]
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
24.01.2017 13:14:40
12.01.2019 03:06:22
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/e915f1d8-fcff-43bc-9387-94e75b204d5d | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Chapman, Fredrik Henrik af
Svensk

Fornavn
Fredrik
Svensk

Mellomnavn
Henrik
Svensk

Etternavn
Chapman af
Svensk

Alternative navn
Chapman, Fredric Henric af
Svensk

Tittel
chefskonstruktör

-Tittel
chefskonstruktör
Svensk

viceamiral

-Tittel
viceamiral
Svensk

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Fødsel
-Tidspunkt
09.09.1721
-Stedreferanse
--Sted
Død
-Tidspunkt
18.08.1808
-Stedreferanse
--Sted
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Estnisk

Finsk

-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Finsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Biografi

Fredrik Henrik af Chapman föddes 1721 på Nya varvet i Göteborg och dog 1808 i Karlskrona, Chapman är en av de viktigaste personerna inom svenskt skeppsbyggeri.

Han praktiserade vid både svenska och utländska varv och studerade matematik och fysik i både Sverige och England. I efterhand har man främst kommit ihåg hans insatser inom den svenska flottan och hans teoretiska arbeten men han var även verksam vid civila varv som Bångs varv i Göteborg och Djurgårdsvarvet i Stockholm.

Chapman deltog i uppbyggandet av Sveaborgs fästning utanför Helsingfors. Han skapade flera nya fartygstyper, särskilt anpassade för den svensk-finska skärgården. När han som sextioårig blev utnämnd till chef vid flottans varv i Karlskrona kom han inte bara att ägna sig åt skeppskonstruktion utan omorganiserade hela fartygsbyggandet vilket innebar att man på den korta tiden av tre år kunde leverera tjugo nya fartyg - tio linjeskepp och tio fregatter.

Chapmans stora teoretiska intresse och hans önskan att omvandla skeppsbyggeriet från hantverk till vetenskap fick till följd en mängd olika traktat och publikationer. Den internationellt mest kända av dessa är ”Architectura Navalis Mercatoria”.

Svensk

Referanse
Harris, Daniel, G.; Fredrik Henrik af Chapman. Den förste skeppsbyggnadsarkitekten och hans verk.
Svensk