Forbech, Ludvig (1865 - 1942) [no]

Forbech, Ludvig (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
31/03/2021 11:16:02
16/10/2021 02:23:14
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/df3bc970-4493-48b3-bbf7-9e9a59357c4b | RDF/XML | JSON-LD
Name
Forbech, Ludvig
Norwegian bokmål

First name
Ludvig
Norwegian bokmål

Last name
Forbech
Norwegian bokmål

Wikipedia (via Wikidata)

lokalhistoriewiki.no

Birth
1865

-Time
1865
Death
1942

-Time
1942
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish


Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Biography

Født 02.03.1865 - død 29.04.1942
Født i Drammen. G. m. Ragna Selvig (21.8.1859-1950). Spesialitet portrettfotografering, portretter av kjente politikere, kunstnere m. m. Fobrech bodde og drev fotografisk virksomhet i Finland i perioden 1891-1898. Overtok i 1898 etter Chr. Gihbsson den forretningen han i 1888/89 hadde overtatt etter R. Ovesen som hadde startet den i 1879. Forbech drev firmaet i to perioder, først til 1911, da han solgte det til Olaf Rasch, men han kjøpte det tilbake fra ham i 1917 og drev det videre til 1921. Da solgte han forretningen til Hugo Wickman, som også overtok platearkivet. I 1950-årene kom Wickmans slektning Arne Moberg inn i firmaet, og ble medinnehaver fra 1964, men da han kort tid etter ble syk ble Arthur Andersen medinnehaver med Arne Moberg som "sleeping partner". I 1972 overtok Bjørn Blegen Mobergs del og i 1975 også Andersens del, slik at han nu driver firmaet alene. Deler av portrettarkivet frem til 1930-årene med mange kjente personer er solgt til NBO. Hugo Wickman overtok platearkivet i 1921.

Virkested:
1917-1921: Oslo; Karl Johansgd. 35
1898-1911: Oslo; Karl Johansgd. 35
1891-1898: Helsinki; Pohjoisranta 4

Norwegian bokmål

Reference
Kilde:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Østfold fylkes billedarkiv, 1992
Erlandsen, Roger: Pas nu paa! Nu tar jeg fra Hullet! 2000
Upublisert materiale i Preus museum (2012)
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
672

-Id
672
-System
FR
DigitaltMuseum
021036005903

-Id
021036005903
-System
DigitaltMuseum
Nasjonalmuseet ID
A81896A2-C534-41F8-94A2-A6CBDA318C55

-Id
A81896A2-C534-41F8-94A2-A6CBDA318C55
-System
Nasjonalmuseet ID
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål