Personer med anknytning till kulturarv i Hordaland [sv]

Other languages: Personer med anknytning till kulturarv i Hordaland (swedish), Personar knytt til kulturarv i Hordaland (norwegian nynorsk)

Person

Description

Datasettet inneheld opplysningar om personar som er representerte i samlingane til musea i tidlegare Hordaland fylke. Det inneheld både personar som er frå eller er på andre måtar er knytt til museumssamlingane i området. [nn]

Dataset
22/02/2022 07:40:04
Ongoing work
Status
Purpose

Målet med datasettet er samarbeid om betre autoritetsdata om personar i regionen som kan vere interessante for fleire samlingar og kan publiserast på nett.

Etter lov om behandling av personopplysningar § 8 d (http://lovdata.no/lov/2000-04-14-31/§1), er behandlinga av personopplysningar nødvendig for at musea skal kunne utføre ei oppgåve av allmenn interesse. Det er ikkje sensitive data i datasettet. Dersom du har spørsmål om dine rettigheiter, eller ynskjer å få fjerna ein personpost i datas...

Målet med datasettet er samarbeid om betre autoritetsdata om personar i regionen som kan vere interessante for fleire samlingar og kan publiserast på nett.

Etter lov om behandling av personopplysningar § 8 d (http://lovdata.no/lov/2000-04-14-31/§1), er behandlinga av personopplysningar nødvendig for at musea skal kunne utføre ei oppgåve av allmenn interesse. Det er ikkje sensitive data i datasettet. Dersom du har spørsmål om dine rettigheiter, eller ynskjer å få fjerna ein personpost i datasettet, ta kontakt med (admin). [nn]


URI
http://kulturnav.org/77ace25a-4384-45cf-8149-58dde70f93d1
Download
Login/register to download the dataset content
1 to 5 of 5 hits.
Name
Personer med anknytning till kulturarv i Hordaland
Swedish

Personar knytt til kulturarv i Hordaland
Norwegian nynorsk

Description
Datasettet inneheld opplysningar om personar som er representerte i samlingane til musea i tidlegare Hordaland fylke. Det inneheld både personar som er frå eller er på andre måtar er knytt til museumssamlingane i området.
Norwegian nynorsk

Content type
English

Norwegian bokmål

Swedish

Primary language
English

Norwegian bokmål

SwedishNorwegian nynorsk

Dataset
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Norwegian nynorsk

Purpose
Målet med datasettet er samarbeid om betre autoritetsdata om personar i regionen som kan vere interessante for fleire samlingar og kan publiserast på nett.

Etter lov om behandling av personopplysningar § 8 d (http://lovdata.no/lov/2000-04-14-31/§1), er behandlinga av personopplysningar nødvendig for at musea skal kunne utføre ei oppgåve av allmenn interesse. Det er ikkje sensitive data i datasettet. Dersom du har spørsmål om dine rettigheiter, eller ynskjer å få fjerna ein personpost i datasettet, ta kontakt med (admin).
Norwegian nynorsk