Personer knytt til nynorsk skriftkultur (Nynorsk kultursentrum) [no]

Other languages: Personer knytt til nynorsk skriftkultur (norwegian bokmål), Personer knutna till nynorsk skriftkultur (swedish), Personar knytt til nynorsk skriftkultur (norwegian nynorsk)

Person

Description

Datasettet «Personar knytt til nynorsk skriftkultur» inneheld postar om nolevande og døde personar som er knytte til nynorsk skriftkultur og kulturhistorie. I første omgang er det prioritert personar som er representerte i samlingane på DigitaltMuseum. Personane på lista er både forfattarar som skreiv/skriv på nynorsk, folk knytte til målrørsla og andre som gjennom sitt virke eller anna har gjort ein innsats for å styrkje det nynorske skriftspråket.

Datasettet blir forvalta av Nynorsk kultu...

Datasettet «Personar knytt til nynorsk skriftkultur» inneheld postar om nolevande og døde personar som er knytte til nynorsk skriftkultur og kulturhistorie. I første omgang er det prioritert personar som er representerte i samlingane på DigitaltMuseum. Personane på lista er både forfattarar som skreiv/skriv på nynorsk, folk knytte til målrørsla og andre som gjennom sitt virke eller anna har gjort ein innsats for å styrkje det nynorske skriftspråket.

Datasettet blir forvalta av Nynorsk kultursentrum, musea for skriftkultur. [nn]

Privacy
Etter lov om behandling av personopplysningar (personopplysingslova) § 8 kan personopplysingar handsamast for arkivføremål i ålmenta si interesse, føremål knytt til vitskapleg eller historisk forsk... Etter lov om behandling av personopplysningar (personopplysingslova) § 8 kan personopplysingar handsamast for arkivføremål i ålmenta si interesse, føremål knytt til vitskapleg eller historisk forsking eller statistiske føremål. Ta kontakt med datasettforvaltar om du har spørsmål.[nn]
Dataset
Dataset owner
Nynorsk kultursentrum (Museum) owns the information on this page
Contact information
Stina Aasen Lødemel: stina.aasen.lodemel@nynorsk.no [nn]
Olav Øyehaug Opsvik: olav.opsvik@nynorsk.no [nn]
Stine Stennes Hovdenakk: stine.hovdenakk@nynorsk.no [nn]
Siri Beate Gjerde: siri.beate.gjerde@nynorsk.no [nn]
Fredrik Hope: fredrik.hope@nynorsk.no [nn]
01/06/2024 07:26:14
09/02/2023 17:09:25
Ongoing work
Status
DigitaltMuseum
Purpose

Formålet med datasettet er å lage autoritetsdata om personar knytt til nynorsk skriftkultur og kulturhistorie. Målet er å forenkle katalogiseringsprosessen, bidra til kunnskapsdeling og bidra til at samlingar blir setje inn i ein større samanheng. [nn]


URI
http://kulturnav.org/cc85147b-bca0-496e-9b1f-fabc100395ce
Download
Login/register to download the dataset content
1 to 10 of 10 hits.
Name
Personer knytt til nynorsk skriftkultur
Norwegian bokmål

Personer knutna till nynorsk skriftkultur
Swedish

Personar knytt til nynorsk skriftkultur
Norwegian nynorsk

Description
Datasettet «Personar knytt til nynorsk skriftkultur» inneheld postar om nolevande og døde personar som er knytte til nynorsk skriftkultur og kulturhistorie. I første omgang er det prioritert personar som er representerte i samlingane på DigitaltMuseum. Personane på lista er både forfattarar som skreiv/skriv på nynorsk, folk knytte til målrørsla og andre som gjennom sitt virke eller anna har gjort ein innsats for å styrkje det nynorske skriftspråket.

Datasettet blir forvalta av Nynorsk kultursentrum, musea for skriftkultur.
Norwegian nynorsk

Content type
English

Norwegian bokmål

Swedish

Dataset
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Norwegian nynorsk

Purpose
Formålet med datasettet er å lage autoritetsdata om personar knytt til nynorsk skriftkultur og kulturhistorie. Målet er å forenkle katalogiseringsprosessen, bidra til kunnskapsdeling og bidra til at samlingar blir setje inn i ein større samanheng.
Norwegian nynorsk

Contact information
Fredrik Hope: fredrik.hope@nynorsk.no
Norwegian nynorsk

Olav Øyehaug Opsvik: olav.opsvik@nynorsk.no
Norwegian nynorsk

Siri Beate Gjerde: siri.beate.gjerde@nynorsk.no
Norwegian nynorsk

Stina Aasen Lødemel: stina.aasen.lodemel@nynorsk.no
Norwegian nynorsk

Stine Stennes Hovdenakk: stine.hovdenakk@nynorsk.no
Norwegian nynorsk

Privacy
 
-Text
Etter lov om behandling av personopplysningar (personopplysingslova) § 8 kan personopplysingar handsamast for arkivføremål i ålmenta si interesse, føremål knytt til vitskapleg eller historisk forsking eller statistiske føremål. Ta kontakt med datasettforvaltar om du har spørsmål.
Norwegian nynorsk