Nielsen, Harald Andreas (1831 - 1881)

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
24.01.2017 13:00:51
12.01.2019 01:47:57
Publisert
Status
Hjelp

URI
http://kulturnav.org/fd27f55a-a4ab-4563-9688-58b592a7ed0a | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Nielsen, Harald Andreas
Bokmål

Fornavn
Harald Andreas
Bokmål

Etternavn
Nielsen
Bokmål

lokalhistoriewiki.no

Wikipedia (via Wikidata)

Fødsel
1831

-Tidspunkt
1831
Død
1881

-Tidspunkt
1881
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Biografi

Født i Kobbervig 14 .07.1831 - død i Bergen 17.03 .1881. Sønn av gesel Rasmus N. og Dorothea Catharina Beyer, gift i 1856 med Louise Fredrikke Jensen (5.7.1837-7.7.1912). De var begge skuespillere, først i Bergen, deretter omreisende. Han åpnet atelier i Trondhjem i 1870 i Rostads forrige eiendom, og overtok sannsynligvis også Rostads plater. I Trondheim drev han også sammen med fotograf Miron B. Omenta under navnet "Nielsen & Omenta". I 1876 forlot han Trondhjem, men firmaet fortsatte i hans navn. I Bergen begynte han i 1876, og enken fortsatte virksomheten noen år etter mannens død.

Virkested:
1874: Trondheim; Hjørnet af Dronningens Gd. og St. Olafs Gd.
1876-1881: Bergen; Kortpilsmuget
1870-1876: Trondheim; Prindsens Gade 3 ved Turnhallen

Bokmål

Referanse
Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Upublisert materiale i Preus museum (2011)
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål