Skarpmoen, Narve (1868 - 1930) [no]

Skarpmoen, Narve (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
24/01/2017 13:00:55
15/06/2019 01:49:43
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/f9b16b6d-a760-4365-91e9-e2ac47fef5d3 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Skarpmoen, Narve
Norwegian bokmål

First name
Narve
Norwegian bokmål

Last name
Skarpmoen
Norwegian bokmål

Wikipedia (via Wikidata)

lokalhistoriewiki.no

Birth
1868

-Time
1868
Death
1930

-Time
1930
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Dutch

Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Biography

Født i Rollag, Numedalen 24.12.1868, død i Oslo 28.08.1930. Gift med Wilhelmine S. (d. 22.10.1920). Begynte i lære hos fotograf Egeberg ca.1888 og drev så egen forretning fra ca.1893/94. Var først og fremst frilufts- og pressefotograf, fast fotograf ved K.N.S.'s landsregattaer i over 25 år. Han viste sin store interesse for idretten ved å avertere i Norsk Idrætsblad i 1898 at Sportsmænd, der ønsker sig fotografert i Sportsdragt, tilstaaes betydelig Rabat". Mange tillitsverv i fotograforganisasjonene. Han samlet album med portretter av alle Christiania/Oslo-fotografene med opplysninger, men dette brente dessverre senere. Atelieret ble i 1932 overtatt av Con. M. Bringe, som har drevet det videre med firmanavnet "Atelier Skarpmoen". Et apparat fra 1896 er i Norsk Teknisk Museum. Oslo museum, avd. Bymuseet har fotografier av Gunerius Pettersens forretning 1902 tatt av N. Skarpmoen og Marie Gleditsch

Virkested:
1894 ca: Oslo; Karl d.12.gd. 6
1896 ca-0000: Oslo; Dronningensgd. 36
1894 ca-1930 ca: Oslo

Norwegian bokmål

Reference
Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Skorgevik, Kjell: Fotografer i Ålesund i glassplatenes tid, 1985
1894 ca-1930 ca: Oslo
Gardåsen, Tor Kjetil: Den store telemarksboka, 1990
Nes, Trygve: Hjartdal i bilder, Skien 1992
Upublisert materiale i Preus museum
Norsk fotografisk tidsskrift 17(1928) : 10, s.112 (60 år)
Norsk fotografisk tidsskrift 19(1930) : 7, s. 84 (nekrolog)
Larsen, Peter og Sigrid Lien: Norsk fotohistorie, 2007
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål