Almqvist, Osvald (1884 - 1950) [sv]

Almqvist, Osvald (svensk)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Arkitektur- och designcentrum (Museum) [sv] forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
24.01.2017 13:14:40
16.03.2019 22:56:37
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/e3356311-5f19-4f7d-955e-14cca469776d | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Almqvist, Osvald
Svensk

Fornavn
Osvald
Svensk

Etternavn
Almqvist
Svensk

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Fødsel
02.10.1884 Trankil

-Tidspunkt
02.10.1884
-Stedreferanse
Trankil

--Sted (tekst)
Trankil
Svensk
Død
06.04.1950

-Tidspunkt
06.04.1950
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Finsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Biografi

Utbildning: Studentexamen i Karlstad 1904.
KTH 1904-1908, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.
KKH/A 1909-1910, Kungliga Konsthögskolan i Stockholm.

Verksamhet: Anställd hos Ivar Tengbom 1910-1911.
Egen verksamhet i Stockholm, 1911-1913 tillsammans med Gustaf Linden.
Arkitekt vid Stora Kopparbergs AB 1915.
Tjänstgörande arkitekt utom stat vid Byggnadsstyrelsen, stadsplanebyrå 1924-1927.
Biträdande stadsplanearkitekt i Malmö 1925-1928.
Chef för Stockholms stads parkavdelning 1936-1938.
Stadsplanearkitekt i Södertälje 1940-1948.

Andra uppdrag: Ledamot i statliga bostadssociala kommittén.
Sekreterare i AU för köksstandardisering 1922-1934.
Kommittén för standardisering av sanitetsgods 1924.
Sjukhusstandardiseringskommittén 1934.
Kommissarie för stadsplaneavdelningen vid Göteborgsutställningen 1923.

Tävlingar: Statsplanetävling och bostadshus i kv Almen i Jönköping.
Belönad i åtskilliga tävlingar.

Medlemskap: STF 1905, Svenska Teknologföreningen.
Ordförande i Svenska Arkitektföreningens kommitté för landsbygdens bostads- och byggnadsförhållanden 1934.
SA, Svenska arkitektföreningen, styrelseledamot 1934-1935.
FrKA 1939, Kungliga Akademien för De Fria Konsterna.

Egna skrifter: Praktiska och hygieniska bostäder, kommittébetänkande, Stockholm, 1921, bihang: Byggnadsplaner.
Medverkan i Köket, Stockholm 1934.
Att bygga och reparera landsbygdens bostäder, Svenska arkitektföreningen, Stockholm 1934.
Stockholms parkanläggningar.
Svenska kommunaltekniska föreningens handlingar nr 20, 1937.
Artiklar i Teknisk tidskrift/A, 1913.
Byggmästaren, åren 1922, 1923, 1924, 1925, 1927, 1929 och 1934.
Svenska Slöjdföreningens tidskrift, 1922.
Tidskrift för praktiska ungdomsskolor, 1933.

Verk ett urval:
Ledande företrädare för funktionsstudium och standardisering och för saklig, förenklad arkitektur.
Kraftverk i Forshuvudforsen, Domnarvet 1917-1921 (tillsammans med VBB).
Kraftverk i Hammarforsen och Krångforsen 1925-1928, 1938-1941, 1946-1950 (tillsammans med VBB). Kraftverk i Åtorp, Månsbo, Höljebro 1930-1932 (tillsammans med VBB), Chenderoh i Perakfloden, Burma 1926-1930 m fl.
Bergslagsbyn, Domnarvet 1915-1920.
Stadsplanetävling och bostadshus i kv Almen, Jönköping 1928-1940.
Verkstadsskola, Domnarvet 1931-1932.
Radhus vid Stockholmsutställningen 1930.
Stadsplaner i Bollnäs, Ronneby, Avesta m fl 1926-1934.
Plan för Årsta, Stockholm 1939-1940.
Värmland, Älvsbacka kyrka, 1923–1924.
Fullständig verkförteckning i Björn Linns bok.

Svensk

Referanse
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 1. Födelseåren 1811 - 1884. Stockholm, 1937. Sid 731.
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 2. Födelseåren 1885 - 1914. Jämte bihang: Förteckning över personer utexaminerade från teknologiska institutet och tekniska högskolan. Stockholm, 1937. Sid 1419.
Linn, Björn: Osvald Almqvist - en arkitekt och hans arbete. Stockholm, 1967. (Innehåller litteraturförteckning)
Bohman, Nils (red): Svenska män och kvinnor. Biografisk uppslagsbok, I - VIII. Stockholm, 1942.
Nybloms förlag (utgivare): Svenska konstnärer. Biografisk handbok. Stockholm, 1982.
Wirulf, Berthold (red): Lexikon för konst. Bildkonst, arkitektur, konsthantverk, konstindustri, I - III. Stockholm, 1957.
Vem är det. Svensk biografisk handbok.
Nordisk familjebok.
Svensk uppslagsbok.
Bonniers lexikon.
Knaurs lexikon.
Wasmuth, A G. (utgivare): Wasmuths Lexikon der Baukunst. Berlin, 1929-1937
Bergquist, Göran och Malmquist, Sune: Malmarna. En byggnadshistorisk undersökning utförd på uppdrag av Stockholms stads byggnadsnämnd. Del 1 och 2. Stockholm, 1969.
Ahlberg, Hakon: Swedish architecture of the twentieth century. London, 1925.
Näsström, Gustaf: Svensk funktionalism. Stockholm, 1930.
Brunnberg, Hans, Neumüller, Hans Fredrik och Lönnroth, Inga Mari (red): Trettiotalets byggnadskonst i Sverige. Från akademiska opponenter till oakademisk arkitektur. Stockholm, 1943.
Kidder Smith, G E: Sweden builds - Its modern architecture and landpolicy. Background development and contribution. Stockholm och New York, 1950.
Hall, Thomas (red): Stenstadens arkitekter - Sju studier över arkitekternas verksamhet och betydelse vid utbyggnaden av Stockholms innerstad 1850 - 1930. Stockholm, 1981.
Malmström, Krister: Kyrkornas arkitekter - Förteckning över kyrkoarkitekter verksamma inom svenska kyrkan 1860 - 1930. Stockholm, 1991.
Lidén, Mattias: Krångfors vattenkraftverk och arkitekten Osvald Almqvist. C-uppsats vid Konstvetenskapliga institutionen Uppsala Universitet, VT 1990.
Material i Arkitekturmuseets arkiv.
Svensk

Administrativ notat
Svensk