Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) (svensk)

Mappetype
Abonnemangsmappe
Ukjent
Status
08.12.2016 13:59:48
Innholdet oppdatert

URI
Må bli publisert, før URI er tilgjengelig
1 til 20 av 1983 treff.
Navn
Arkitekter verksamma i Sverige
Svensk

Datasett
Bokmål

Svensk

Engelsk

Innholdet oppdatert
08.12.2016 13:59:48
Mappetype
Uuid
fdeb4bcc-ab32-4ae7-91e4-8f21ad5e9261
ACL (rettigheter)
fdeb4bcc-ab32-4ae7-91e4-8f21ad5e9261_SHARED
Ekstern systemliste
Bokmål

Svensk

Totalt antall poster
1983

Antall poster per type
Arkitekt 1983

Antall poster med linkede data (Digitalt Museum)
0
Totalt antall linker fra Digitalt Museum
0

Anvends av (abonnement)
Deles i mapper

Redaktør
Granskere
Opprettet
11.07.2014 10:07:23
Sist lagret av
root
Sist lagret
09.01.2015 13:23:38
Tidligere lagret
Tidpunkt Lagred av
17.07.2014 09:15:25 AndersI
11.07.2014 10:11:59 KristinaB
11.07.2014 10:07:23 KristinaB
Redaktør

Granskere