Neupert, Hermann Christian (1875 - 1941)

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
24.01.2017 13:01:14
12.01.2019 01:47:48
Publisert
Status
Hjelp

URI
http://kulturnav.org/dce0d29c-0a50-4801-8202-39581bd476c9 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Neupert, Hermann Christian
Bokmål

Fornavn
Hermann Christian
Bokmål

Etternavn
Neupert
Bokmål

Alternative navn
Neubert, Hermann Christian
Bokmål

lokalhistoriewiki.no

Wikipedia (via Wikidata)

Fødsel
1875

-Tidspunkt
1875
Død
1941

-Tidspunkt
1941
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Biografi

Født i New York 28.06.1875, død 06.01.1941. Sønn av Holo Villers N. og Jenni Jonsson, ugift. Begynte i farens papirforretning i 1891. I begynnelsen av 1900-årene begynte han å fotografere landskapsbilder, men hadde ikke atelier, bare mørkerom i sin leilighet i Cort Adelersgt. 32. Han fotograferte for Norges Statsbaner, men leverte også bilder til "Mittet & Co." (han var svoger av Ingebrigt Mittet), som brukte dem til sin prospektkortproduksjon. De overtok (sannsynligvis i 1930-årene) hele hans negativsamling. Bortsett fra ca. 200 negativer som firmaet fremdeles har, ga de senere hele samlingen til Riksantikvaren, som deretter overlot endel til NTM og endel til NF.

Virkested:
1920 ca-1930 ca: Drøbak
1909 ca-1932 ca: Oslo

Bokmål

Referanse
Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Norske fotosamlinger, 1989
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål