Lindegaard, Johannes Petter (1830 - 1889) [no]

Lindegaard, Johannes Petter (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
24/01/2017 12:59:51
22/06/2019 01:32:43
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/b4baf5b0-f94c-4fd2-8156-5857d6b1aaad | RDF/XML | JSON-LD
Name
Lindegaard, Johannes Petter
Norwegian bokmål

First name
Johannes Petter
Norwegian bokmål

Last name
Lindegaard
Norwegian bokmål

Wikipedia (via Wikidata)

lokalhistoriewiki.no

Birth
1830

-Time
1830
Death
1889

-Time
1889
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Dutch

Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Biography

Født i Svendborg på Fyen 02.10.1830, død 10.01.1889. Gift med Kaia Marie Hansen (12.07.1847-13.03.1918). Han eiet gården Mellom-Nes i Asker og kjøpte i 1882 også gården Stokke på auksjon. Her hadde han store planer om å opprette et rekonvalescenthjem for syke, sanatorium m m. men oppga imidlertid snart planene, fordi han ikke kunne få Vestbanen til å anlegge stasjon ved Billingstad. I 1888 solgte han gården igjen.

Virkested:
1860 ca-1889: Oslo
1860 ca: Oslo; Kongens Gade 12
1879-0000: Oslo; Toldbodgd. 22
0000-0000: Høland

Norwegian bokmål

Reference
Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Østfold fylkes billedarkiv, 1992
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål