Lindegaard, Johannes Petter (1830 - 1889)

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
24.01.2017 12:59:51
12.01.2019 01:44:03
Publisert
Status
Hjelp

URI
http://kulturnav.org/b4baf5b0-f94c-4fd2-8156-5857d6b1aaad | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Lindegaard, Johannes Petter
Bokmål

Fornavn
Johannes Petter
Bokmål

Etternavn
Lindegaard
Bokmål

lokalhistoriewiki.no

Wikipedia (via Wikidata)

Fødsel
1830

-Tidspunkt
1830
Død
1889

-Tidspunkt
1889
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Biografi

Født i Svendborg på Fyen 02.10.1830, død 10.01.1889. Gift med Kaia Marie Hansen (12.07.1847-13.03.1918). Han eiet gården Mellom-Nes i Asker og kjøpte i 1882 også gården Stokke på auksjon. Her hadde han store planer om å opprette et rekonvalescenthjem for syke, sanatorium m m. men oppga imidlertid snart planene, fordi han ikke kunne få Vestbanen til å anlegge stasjon ved Billingstad. I 1888 solgte han gården igjen.

Virkested:
1860 ca-1889: Oslo
1860 ca: Oslo; Kongens Gade 12
1879-0000: Oslo; Toldbodgd. 22
0000-0000: Høland

Bokmål

Referanse
Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Østfold fylkes billedarkiv, 1992
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål