Type of vessel
Dataset owner
Contact information
registrator@maritima.se [sv]
dataskyddsombud@maritima.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
20/12/2017 13:25:07
25/05/2019 00:53:36
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/8a663b8f-5fd1-45ca-aed9-c0590162dbea | RDF/XML | JSON-LD
Name
GOTLAND
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Type of vessel
Norwegian bokmål


Other vessel type
Norwegian bokmål


History

1935-1956 Utbildnings- och långresefartyg.

Swedish

Measurement
Besättning [sv]: 417 personer (antal) [sv]

-Measurement type
Swedish

-Value
417
-Unit
Lengde [no]: 130,0/134,8 meter (m) [no]

-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

-Value
130,0/134,8
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish

Bredde [no]: 15,4 meter (m) [no]

-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

-Value
15,4
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish

Djupgående [sv]: 4,5 meter (m) [no]

-Measurement type
Swedish

-Value
4,5
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish

Deplacement [sv]: 4.600/4.775 ton [no]

-Measurement type
Swedish

-Value
4.600/4.775
-Unit
ton
Norwegian bokmål

ton
Swedish

Fart [sv]: 27,5 Knop [sv]

-Measurement type
Swedish

-Value
27,5
-Time
1933
-Shipyard
Delivered
1934

-Time
1934
Decommissioned
1960

-Time
1960
Scrapped
1962

-Time
1962
-Text
Hofsten, Gustaf von & Waernberg, Jan (2003). Örlogsfartyg: svenska maskindrivna fartyg under tretungad flagg. Stockholm: Svenskt militärhistoriskt bibl. i samarbete med Marinlitteratur
Swedish