Remfeldt, Aage (1889 - 1983)

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
24.01.2017 13:01:49
12.01.2019 01:50:15
Publisert
Status
Hjelp

URI
http://kulturnav.org/47740d64-8aa0-4fee-8efb-f7854d67b077 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Remfeldt, Aage
Bokmål

Fornavn
Aage
Bokmål

Etternavn
Remfeldt
Bokmål

Alternative navn
Rasmussen, Aage
Bokmål

lokalhistoriewiki.no

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Fødsel
1889

-Tidspunkt
1889
Død
1983

-Tidspunkt
1983
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Biografi

Født 04.09.1889 i København. Sønn av fotograf Lars Rasmussen (5.7.1860-1939). Han flyttet til Norge i 1910, startet eget atelier i 1911 og fikk norsk statsborgerskap i 1922 og virket som portrettfotograf i Norge i 25 år, men flyttet før 1936 tilbake til Danmark, hvor han overtok sin fars forretning i Havdrup ved København. I 1913-14 oppholt han seg i Canada og i USA. Har utgitt boken "Portretter og billedmessig fotografi". I 1919 debuterte han på den europeiske utstillingsscenen med representasjon i Toronto, London og Stockholm. Foretok i 1920 og -21 en studiereise til Frankrike, England, Belgia og Holland, Tyskland, Østerrike og Italia. Hadde separatutstilling i New York i 1923 og senere i 1931 viste han separatutstilling av 62 portretter i Washington, Buffalo, Chicago, London og Paris. Denne utstillingen ble først vist i Blomquists kunstutstillingslokale i Kristiania i januar 1931, der "Tidens Tegn"s anmelder kritiserer dens "kunstneriske uskarphet", og bemerker at "Kunst kan et mekanisk instrument som et fotografiapparat aldri prestere". Hvortil Remfeldt svarer i et motinnlegg at "Kunst kan et mekanisk instrument som et flygel aldri prestere". Remfeldt var også medlem av Oslo Kamera Klubb.

Virkested:
1910-1935: Oslo
1936-0000: Danmark

Bokmål

Referanse
Kilder:

Mortensen, Rolf: Bildet lever. 1946
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Norsk Fotografisk Museum. Fotomuseumsutvalgets innstilling, 1992
Norsk fotografisk tidsskrift 45(1959) : 6, s. 113 (70 år)
Kamera 11(1959) : 6, s. 37 (70 år)
Norsk fagfoto 12(1975) : 6, s. 148-152
Norsk fotografisk tidsskrift 66(1980) : 4, s. 5-9
Norsk fotografisk tidsskrift 70(1984) : 1, s. 31 (nekrolog)
Objektivet 28(1984) : 1/2, s. 4 (nekrolog)
Erlandsen, Roger: Pas nu paa! Nu tar jeg fra Hullet! 2000
Svinningen, Tone. Forenkler vi våre motiver for meget? Bildet lever! 8 (2002)
Larsen, Peter og Sigrid Lien: Norsk fotohistorie, 2007
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål