Nansen, Fridtjof (1861 - 1930)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum)

Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
12.12.2017 14:59:14
12.01.2019 01:47:38
Publisert
Status
Hjelp

URI
http://kulturnav.org/37d98c32-e3cc-493c-ad49-051a407ff9f0 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Nansen, Fridtjof
Bokmål

Fornavn
Fridtjof
Bokmål

Etternavn
Nansen
Bokmål

lokalhistoriewiki.no

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Fødsel
1861

-Tidspunkt
1861
Død
1930

-Tidspunkt
1930
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Finsk

-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk

-Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Estnisk

Finsk

-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Finsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Biografi

Nansen brukte fotografi som dokumentasjonsmetode. Allerede etter Fram-ferden brukte han lysbilder på foredragsreiser. Var del av Lysakerkretsen, et kunstnerisk- og kulturpolitisk miljø hvor begrepet "nasjonsbygging" sto sentralt.
Nansen ble født på Store Frøen gård i Vestre Aker, og døde på Polhøgda i Bærum.

Bokmål

Referanse
Kilder:
Erlandsen, Roger: Pas nu paa! Nu tar jeg for hullet! Om fotografiens første hundre år i Norge - 1839-1940, Forlaget Inter-View, 2000
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål