Dataset owner
Contact information
registrator@smtm.se [sv]
dataskyddsombud@smtm.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
24/01/2017 13:14:28
20/07/2019 03:00:20
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/37887b5b-6482-4787-8fd6-346642c7f074 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Anderson, Albert
Swedish

First name
Albert
Swedish

Last name
Anderson
Swedish

Title
lärare i skeppsbyggeri

-Title
lärare i skeppsbyggeri
Swedish

skeppsbyggmästare

-Title
skeppsbyggmästare
Swedish

Wikipedia

Birth
1853

-Time
1853
Death
1926

-Time
1926
Life role
-Life role
Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Biography

Albert Anderson var skeppsbyggmästare och lärare i skeppsbyggeri i Göteborg. Han hade själv fått sin utbildning vid Chalmers.

Albert Anderson är kanske mest känd för sina skärgårdskryssare och R-jakter och han ritade flera välkända segelbåtar som kappseglaren Vikingen och konstnären Anders Zorns Mejt. Men han konstruerade också ett flertal tidiga motorbåtar, en del påfallande lika C. G. Petterssons konstruktioner. På Lotsverkets uppdrag konstruerade han också lots- och livbåtar.

Swedish

Has constructed
Reference
100 år under segel. Svensk segling 1905-2005. Svenska seglarförbundet. Nautiska förlaget, Stockholm, 2004
Swedish