Wilse, Anders Beer (1865 - 1949)

Beskrivelse
Anders Beer Wilse (født 12. juni 1865 i Flekkefjord, død 21. februar 1949 i Oslo) var en norsk fotograf. Han er kjent for sin dokumentasjon av Norge, men var også portrettfotograf.
Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
26.10.2018 14:13:59
12.02.2019 04:36:11
Publisert
Status
Hjelp

URI
http://kulturnav.org/2b94216b-f2fc-46a3-b2ce-eeb93aa19185 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Wilse, Anders Beer
Bokmål

Fornavn
Anders Beer
Bokmål

Etternavn
Wilse
Bokmål

Beskrivelse
Anders Beer Wilse (født 12. juni 1865 i Flekkefjord, død 21. februar 1949 i Oslo) var en norsk fotograf. Han er kjent for sin dokumentasjon av Norge, men var også portrettfotograf.
Bokmål

Anders Beer Wilse (född 1865-06-12 i Flekkefjord, död 1949-02-21 i Oslo) var en norsk fotograf. Han är känd för sin dokumentation av Norge, men han var också porträttfotograf.
Svensk

Store norske leksikon

lokalhistoriewiki.no

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Fødsel
-Tidspunkt
1865
-Stedreferanse
--Sted
Død
1949 Oslo (By)

-Tidspunkt
1949
-Stedreferanse
--Sted
Bokmål

Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Biografi

Født i Flekkefjord 12.06.1865, død 21.02.1949. Sønn av infanterikaptein og stadsingeniør Lauritz Marius W. og Karoline Dorthea Beer, gift 1892 med Helen Marie Hutchinson (29.6.1868-), datter av skipskaptein Robert B. og Gunvor Faye. Vokste opp i Kragerø. Dro til sjøs allerede 13 år gammel, tok eksamen ved Teknisk Skole i Horten i 1882 og reiste 2 år senere til USA hvor han i 1886 kjøpte sitt første fotografiapparat. Her arbeidet han først som jernbaneingeniør og fra 1897 med karttegning for den Amerikanske stats geografiske oppmåling i Seattle. I 1897/98 begynte han fotografisk forretning samme sted. Kom tilbake til Norge i 1901 og etablerte seg 1. mai samme år som fotograf i Nedre Slotsgd. 13 i Christiania, flyttet senere til Prindsensgd. 25 og i 1920 også til Drammensveien 20. Det var dette siste atelieret han beholdt. Han ble snart Norges store landskaps- og turistfotograf med en enorm produksjon, men han var også portrettfotograf. Om hans bedrifter både før han slo seg ned i Norge og etterpå, har det vært skrevet meget, for hans liv var, som en har betegnet det "en kjede av reiser og eventyr". Han var en meget våken og dyktig fotograf, kjøpte i tillegg til sine egne bilder også Axel Lindahls Norgesbilder fra 1880- og 1890-årene og brukte dem sammen med sine egne. Etter hans død ble dessverre hans store arkiv delt, det omfattet ca. 200.000 plater. Mesteparten, ca. 86.000 negativer og 369 arkivalbum gikk til Norsk Folkemuseum, mens Oslo Bymuseum overtok alt det som angikk Christianias historie. Journalist Berner Hansen i Skien kjøpte alle Lindahls plater og har offentliggjort endel av disse. Norsk kulturråd kjøpte i 1991 platene fra Berners arvinger,og deponerte dem i Norsk Folkemuseum. Wilses serie C, Skipsfotografier finnes i Norsk Sjøfartsmuseum. Nasjonalbiblioteket avd. Oslo har ca. 15.000 portrettnegativer. Sønnen Robert Charles W. ble farens kompanjong, og var de senere årene firmaets daglige leder. Han overtok firmaet ved farens død og drev det til ca.1957/58. Wilse var formann og kasserer i Oslo Fotografforening, medlem av Fotografikommisjonen i 1906, medlem av Den Norske Turistforenings råd og styret i Kjenn Ditt Land. Han fikk Kongens Fortjenestmedalje i gull og Kjenn Ditt Lands gullmedalje i 1925, Turistforeningens gullknapp i 1933, ble æresmedlem av Norges Fotografforbund i 1937. Han ga ut to bøker, "En emigrants erindringer" i 1936 og "Norsk landskap og norske menn" i 1943, illustrert med hans egne fotografier.

Virkested:
1901-1949: Oslo
1910: Lofoten
1900-1949: Kragerø

Bokmål

Referanse
Benkow, Jo: Haakon, Maud og Olav: et minnealbum i tekst og bilder, 1989
Bokmål

Erlandsen, Roger: Pas nu paa! Nu tar jeg for hullet!, 2000
Bokmål

Gardåsen, Tor Kjetil: Den store telemarksboka, 1990
Bokmål

Grimstvedt, Målfrid: Det blev en sommers historiske billede. Fotograf Wilses bilete frå Rogaland, Ætt og heim, utg. Rogaland historie og ættesogelag, 1985
Bokmål

Jentoft, Rolf d.e.: Fotograf Wilse på Ballstad, Lofotboka, Årbok 1981
Bokmål

Kilder:Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Bokmål

Kragerø Blad 19.08.1989
Bokmål

Larsen, Peter og Sigrid Lien: Norsk fotohistorie, 2007
Bokmål

Meyer, Robert: Den glemte tradisjonen. Utstillingskatalog, Oslo Kunstforening, 1989
Bokmål

Nes, Trygve: Hjartdal i bilder, Skien 1992
Bokmål

Norsk fotografisk tidsskrift 24(1935) : 6, s. 54-55 (70 år)
Bokmål

Norsk fotografisk tidsskrift 32(1946) : 1, s. 4 (80 år, forsinket hilsen)
Bokmål

Norsk fotografisk tidsskrift 35(1949) : 3, s. [35]-36, 39
Bokmål

Norske fotosamlinger, 1989
Bokmål

Nyquist, Finn P. (red.): Det var i de gode, gamle dager: A.B. Wilses Norges-album, 1985
Bokmål

Risa, Lisabet: Bilete frå Hå, 1990
Bokmål

Skorgevik, Kjell: Fotografer i Ålesund i glassplatenes tid, 1985
Bokmål

Westhrin, Tore: Tidlige fotografer i Kragerø, Kragerø og Skåtøy historielag, årsskrift 1982. Også trykt i Norsk fotohistorisk årbok, 1983/84
Bokmål

Wilse, Anders Beer: En emigrants ungdomserindringer, 1936
Bokmål

Wilse, Anders Beer: Norske vinterbilleder, 1907
Bokmål

Wilse, Andres Beer: Norsk landskap og norske menn, 1943
Bokmål

Wold, Helge; På første klasse gjennom Midnatsolens Land, Et kritisk blikk på Anders B. Wilses Nord-Norge bilder, Ottar, 4-1984
Bokmål

Østfold fylkes billedarkiv, 1992
Bokmål

-Linktekst
Ingeniøren som ble Norges fremste fotograf. Borreminne 2005.
Bokmål
-Linktekst
Fotografregistret
Bokmål