Arbmappe OM (Oslo Museum [no])

Mappetype
Abonnemangsmappe
Ukjent
Status
08.06.2017 05:22:01
Innholdet oppdatert

URI
Må bli publisert, før URI er tilgjengelig
1 til 2 av 2 treff.
Navn
Arbmappe OM
Bokmål

Datasett
Bokmål

Svensk

Engelsk

Innholdet oppdatert
08.06.2017 05:22:01
Mappetype
Eier
Uuid
dfadf3e0-74b6-4179-b433-c122c45b4d58
ACL (rettigheter)
dfadf3e0-74b6-4179-b433-c122c45b4d58_SHARED
Ekstern systemliste
Bokmål

Svensk

Totalt antall poster
2

Antall poster per type

Antall poster med linkede data (Digitalt Museum)
0
Totalt antall linker fra Digitalt Museum
0

Anvends av (abonnement)
Deles i mapper

Redaktør
Granskere
Redaktør

Granskere