Skarpmoen, Narve (1868 - 1930) [no]

Other languages: Skarpmoen, Narve (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
19/03/2024 20:56:33
08/06/2024 05:35:24
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/f9b16b6d-a760-4365-91e9-e2ac47fef5d3 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Skarpmoen, Narve
Norwegian bokmål

First name
Narve
Norwegian bokmål

Last name
Skarpmoen
Norwegian bokmål

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

lokalhistoriewiki.no

Birth
1868

-Time
1868
Death
1930

-Time
1930
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Lithuanian

Dutch

Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Norwegian nynorsk

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

Født i Rollag, Numedalen 24.12.1868, død i Oslo 28.08.1930. Gift med Wilhelmine S. (d. 22.10.1920). Begynte i lære hos fotograf Egeberg ca.1888 og drev så egen forretning fra ca.1893/94. Var først og fremst frilufts- og pressefotograf, fast fotograf ved K.N.S.'s landsregattaer i over 25 år. Han viste sin store interesse for idretten ved å avertere i Norsk Idrætsblad i 1898 at Sportsmænd, der ønsker sig fotografert i Sportsdragt, tilstaaes betydelig Rabat". Mange tillitsverv i fotograforganisasjonene. Han samlet album med portretter av alle Christiania/Oslo-fotografene med opplysninger, men dette brente dessverre senere. Atelieret ble i 1932 overtatt av Con. M. Bringe, som har drevet det videre med firmanavnet "Atelier Skarpmoen". Et apparat fra 1896 er i Norsk Teknisk Museum. Oslo museum, avd. Bymuseet har fotografier av Gunerius Pettersens forretning 1902 tatt av N. Skarpmoen og Marie Gleditsch

Virkested:
1894 ca: Oslo; Karl d.12.gd. 6
1896 ca-0000: Oslo; Dronningensgd. 36
1894 ca-1930 ca: Oslo

Norwegian bokmål

Has works/objects at
-Organization/collection
-Organization/collection
Norwegian bokmål
-Organization/collection
Norwegian bokmål
-Organization/collection
Norwegian bokmål
-Organization/collection
-Organization/collection
Norwegian bokmål
-Organization/collection
-Organization/collection
-Organization/collection
-Organization/collection
-Organization/collection
Norwegian bokmål
-Organization/collection
Norwegian bokmål
-Organization/collection
Norwegian bokmål
-Organization/collection
Norwegian bokmål
-Organization/collection
Norwegian bokmål
-Organization/collection
Norwegian bokmål
-Organization/collection
-Organization/collection
Norwegian bokmål
-Organization/collection
Norwegian bokmål
-Organization/collection
Reference
Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Skorgevik, Kjell: Fotografer i Ålesund i glassplatenes tid, 1985
1894 ca-1930 ca: Oslo
Gardåsen, Tor Kjetil: Den store telemarksboka, 1990
Nes, Trygve: Hjartdal i bilder, Skien 1992
Upublisert materiale i Preus museum
Norsk fotografisk tidsskrift 17(1928) : 10, s.112 (60 år)
Norsk fotografisk tidsskrift 19(1930) : 7, s. 84 (nekrolog)
Larsen, Peter og Sigrid Lien: Norsk fotohistorie, 2007
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
2028

-Id
2028
-System
FR
DigitaltMuseum
021036008617

-Id
021036008617
-System
DigitaltMuseum
Nasjonalmuseet ID
7C6B279A-9A3D-4562-93AD-6E9C0DEF98E1

-Id
7C6B279A-9A3D-4562-93AD-6E9C0DEF98E1
-System
Nasjonalmuseet ID
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål