Pjäsverkstaden [sv]

Other languages: Pjäsverkstaden (swedish)

Karlskrona - Byggnader (Statens maritima och transporthistoriska museer) [sv]

Description
Byggnad i en våning med inredd vind. Slätputsade ljusgula fasader. I södra delen av västra längan ansluter Brandkasernen (334) och Brandgaraget (337). [sv]
Dataset owner
Last changed
26/11/2018 14:04:29
20/04/2024 06:58:45
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/ea2dde6e-cb6c-412a-9df8-5782c07ddc2f | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
Pjäsverkstaden
Swedish

Alternative name
Projektilförråd
Swedish

Other name
341 [sv] -

-Name
341
Swedish

-Source
Fortifikationsverket. Byggnads- och infraregister.
Swedish
Description
Byggnad i en våning med inredd vind. Slätputsade ljusgula fasader. I södra delen av västra längan ansluter Brandkasernen (334) och Brandgaraget (337).
Swedish

History

Den västra och östra längan uppfördes under 1730-talet och är således de äldsta delarna. Byggnaden brukades som verkstad för artilleripjäser.

Den sammanbindande södra längan tillkom under början av 1800-talet och den västra längan förlängdes senare mot norr. Under 1900-talet ändrades den öppna gården till den kvadratiska planformen som nu finns.

I den södra längan och en del av västra längan fanns ett projektilförråd. I tillbyggnaden västra längan fanns Tillverkningskammaren och senare tvättrum. Mellan västra och östra längan fanns Kanonskjulet och i den östra längan fanns Eldledningsdetaljen.

Byggnaden brukas fortfarande som verkstad.

Swedish

-Place
Norwegian bokmål

Geodata
56.15667, 15.58705, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
56.15667
-Longitude (Easting)
15.58705
Is part of
Reference
Fortifikationsverket. K0018, Karlskrona Örlogshamn: Övergripande vårdprogram 2009-01-20. S. 79-82.
Swedish

-Text
Riksantikvarieämbetet. Bebyggelseregistret, Pjäsverkstaden. Hämtad 2018-11-20.
Swedish
DigitaltMuseum
021229708264
-Id
021229708264
-System
DigitaltMuseum