Svenskt kvinnobiografiskt lexikon [sv]

Other languages: Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (swedish)

Person

Description

Personer upptagna i Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (SKBL).
Urvalet är hämtat från Wikidata 2024-02-12 och informationen är läst från skbl.se 2024-02-13 och 2024-02-24.

Auktoritetsposter som förvaltas i datasetet är tillgängliga under CC-BY-licens [sv]

Dataset
06/04/2024 08:13:37
11/04/2024 14:14:36
Beta
Status
DigitaltMuseum

URI
http://kulturnav.org/d98dcb68-5b8f-4bf5-8254-c76d9c3288e0
Download
Login/register to download the dataset content
1 to 20 of 2055 hits.
Name
Svenskt kvinnobiografiskt lexikon
Swedish

Description
Personer upptagna i [Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (SKBL)](https://skbl.se/sv).
Urvalet är hämtat från Wikidata 2024-02-12 och informationen är läst från skbl.se 2024-02-13 och 2024-02-24.

Auktoritetsposter som förvaltas i datasetet är tillgängliga under [CC-BY-licens](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
Swedish

Content type
English

Norwegian bokmål

Swedish

Primary language
English

Norwegian bokmål

Swedish

Danish

French


Norwegian nynorsk

Dataset
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Norwegian nynorsk

Default presentation
View list