Ålands Redarförening (Förening) [sv]

Ålands Redarförening (swedish)

Maritima organisationer verksamma på Åland (Ålands sjöfartsmuseum) [sv]

Dataset owner
Ålands sjöfartsmuseum (Museum) [sv] owns the information on this page
Last changed
21/05/2021 07:58:28
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/6e0750be-8f41-4029-9a72-921e40e1bf0d | RDF/XML | JSON-LD
Name
Ålands Redarförening
Swedish

Establishment
1934

-Time
1934
Type
English

Norwegian bokmål

Swedish

Legal form
English

Norwegian bokmål

Swedish

History

Konstituerande möte hölls 26.1.1934 som en följd av att Ålandskretsen av Finlands Segelfartygsförbund avslutades på samma möte. Ålandskretsen hade grundats år 1926 men moderföreningen Finlands Segelförbund levde inte upp till Ålandskretsens förhoppningar. Man beslöt upplösa föreningen för att istället grunda Ålands redarförening. Grundande medlemmar bestod av åländska redare och ordinarie medlemmar i den första styrelsen blev Hugo Lundqvist, Erik Nylund, Gustaf Erikson och Emanuel Eriksson med suppleanter Arthur Andersson, Arthur Ekbom, Albert Jansson och J.E. Jansson. 28 fartyg skrevs in Redarföreningen, de flesta av dem med hemort Mariehamn. Medlemsantalet bestod till en början av 20 st men det ökade gradvis.

Swedish

-Other actor
-Other actor
-Other actor
-Other actor
-Other actor
-Other actor
Has established
02/06/1938 Mariehamn (Kommun (Finland)) [sv], Torggatan 20 [sv],
Den 2/6 1938 öppnade Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolag sitt kontor på torggatan 20.

Reference
Kåhre, Georg och Kåhre, Karl: Den åländska segelsjöfartens historia (1988)
Swedish