Ålands Redarförening (Förening) [sv]

Ålands Redarförening (swedish)

Maritima organisationer verksamma på Åland (Ålands sjöfartsmuseum) [sv]

Description
Förening för rederier och redare med hemort på Åland [sv]
Dataset owner
Ålands sjöfartsmuseum (Museum) [sv] owns the information on this page
Last changed
18/08/2022 13:49:38
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/6e0750be-8f41-4029-9a72-921e40e1bf0d | RDF/XML | JSON-LD
Name
Ålands Redarförening
Swedish

Description
Förening för rederier och redare med hemort på Åland
Swedish

Establishment
1934

-Time
1934
Type
English

Norwegian bokmål

Swedish

Legal form
English

Norwegian bokmål

Swedish

History

År 1926 bildades i Finland ett förbund med namnet Finlands Segelfartygsförbund. Kontakt togs med de åländska redarna om anslutning till förbundet och ett möte hölls med representanter från både det finska och det motsvarande svenska förbundet samt drygt 50 st åländska redare. Förbundet skulle verka för att stabilisera östersjöfrakterna på en lönsam nivå vilket kunde möjliggöras genom solidarisk uppslutning kring en minimitariff. På mötet enades man om att en Ålandskrets anknuten till Finlands Segelfartygsförbund skulle grundas. Kretsen konstituerade sig 26.3.1926, stadgar antogs och styrelse valdes. Anslutningen till kretsen blev aldrig som man hade hoppats på och år 1933 startade diskussionen kring att grunda en egen åländsk förening istället där man bättre kunde arbeta med de åländska sjöfartsförhållandena i centrum. Moderföreningen Finlands Segelförbund hade inte levt upp till Ålandskretsens förhoppningar.

Konstituerande möte för Ålands redarförening r.f. hölls 26.1.1934, vid samma möte avslutades Ålandskretsen av Finlands Segelfartygsförbund. Grundande medlemmar bestod av åländska redare och ordinarie medlemmar i den första styrelsen blev Hugo Lundqvist, Erik Nylund, Gustaf Erikson och Emanuel Eriksson med suppleanter Arthur Andersson, Arthur Ekbom, Albert Jansson och J.E. Jansson. 28 fartyg skrevs in Redarföreningen, de flesta av dem med hemort Mariehamn. Medlemsantalet bestod till en början av 20 st men det ökade gradvis.

Swedish

-Other actor
-Other actor
-Specification
Ordförande
Swedish

-Timespan
1996 1998
--Earliest time
1996
--Latest time
1998
-Other actor
-Other actor
-Other actor
-Other actor
Has established
02/06/1938 Mariehamn (Kommun (Finland)) [sv], Torggatan 20 [sv],
Den 2/6 1938 öppnade Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolag sitt kontor på torggatan 20.

Reference
Kåhre, Georg och Kåhre, Karl: Den åländska segelsjöfartens historia (1988)
Swedish

Ålands Redarförening 1934-1984 (1984)
Swedish