Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolag (Företag) [sv]

Other languages: Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolag (swedish)

Maritima organisationer verksamma på Åland (Ålands sjöfartsmuseum) [sv]

Description
Åländskt försäkringsbolag baserat i Mariehamn, Åland. [sv]
Type
Dataset owner
Ålands sjöfartsmuseum (Museum) [sv] owns the information on this page
Last changed
19/03/2024 21:08:04
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/412a5f3c-9dae-489b-b4fc-d40bdaf38d2e | RDF/XML | JSON-LD
Name
Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolag
Swedish

Description
Åländskt försäkringsbolag baserat i Mariehamn, Åland.
Swedish

Establishment
Den 2/6 1938 öppnade Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolag sitt kontor på torggatan 20.

-Time
02/06/1938
-Dating comment
Den 2/6 1938 öppnade Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolag sitt kontor på torggatan 20.
Swedish

-Place reference
Mariehamn (Kommun (Finland)) [sv], Torggatan 20 [sv], ,

--Specified
Torggatan 20
Swedish
-Established by
Termination
2015
Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolag fusionerades 2015 med dotterbolaget Försäkringsaktiebolaget Alandia och ombildades till ett aktiebolag.

-Time
2015
-Dating comment
Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolag fusionerades 2015 med dotterbolaget Försäkringsaktiebolaget Alandia och ombildades till ett aktiebolag.
Swedish
Type
English

Norwegian bokmål

Swedish

Legal form
English

Norwegian bokmål

Swedish

History

Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolag öppnade kontor i Mariehamn 1938 efter att Ålands Redarförenings styrelse sett ett behov av ett åländskt företag för sjöassurans. Den 23/3 1938 hölls den första bolagsstämman där ca 30 fartyg fördelat på ungefär lika många aktiebolag var representerade. Redarnas Ömsesidiga försäkringsbolag var därmed grundat. Till verkställande direktör utsågs B. J. Palme. Andra notabla namn i bolaget var bland annat styrelseledamot Algot Johansson och förvaltningsrådets Gustaf Eriksson. Verksamheten utökades och 1948 grundades det första dotterbolaget i form av Återförsäkringsbolaget Alandia. Detta skulle 1957 omvandlas till ett direktförsäkringsbolag vid namn Försäkringsaktiebolaget Alandia. 2014 fusionerades Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolag med dotterbolaget. Vid fusionen övergick samtliga av Försäkringsaktiebolaget Alandias försäkringsavtal, tillgångar, rättigheter och skyldigheter till Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolag. I samband med fusionen ändrade moderbolaget också bolagsform från ömsesidigt försäkringsbolag till försäkringsaktiebolag. Namnet på det sammanslagna bolaget blev från 2015 Försäkringsaktiebolaget Alandia.

Swedish

-Other actor
-Other actor
-Other actor
-Other actor
-Other actor
-Other actor
-Other actor
-Other actor
-Other actor
-Other actor
Reference
Dreijer, Matts (red.): Mariehamns stads historia 1911-1961 (1962)
Swedish

Dreijer, Matts: Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolag 1938-1938 (1969)
Swedish