Ålands Skeppsbibliotek (Bibliotek) [sv]

Ålands Skeppsbibliotek (swedish)

Maritima organisationer verksamma på Åland (Ålands sjöfartsmuseum) [sv]

Description
Ålands skeppsbibliotek var en förening som organiserade vandringsbibliotek på åländska fartyg från 1940-talet till slutet av 1980-talet. Grundades och drevs i huvudsak av Ålands redarförening. [sv]
Type
Dataset owner
Ålands sjöfartsmuseum (Museum) [sv] owns the information on this page
Last changed
18/08/2022 13:50:16
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/f8e3a279-0edf-4f6d-a7f3-8a9abacee3ef | RDF/XML | JSON-LD
Name
Ålands Skeppsbibliotek
Swedish

Description
Ålands skeppsbibliotek var en förening som organiserade vandringsbibliotek på åländska fartyg från 1940-talet till slutet av 1980-talet. Grundades och drevs i huvudsak av Ålands redarförening.
Swedish

Establishment
1941

-Time
1941
Type
English

Norwegian bokmål

Swedish

Legal form
English

Norwegian bokmål

Swedish

History

Ålands skeppsbibliotek grundades 1941 av Ålands Redarförening på initiativ av Carl Holmqvist med inspiration från de redan etablerade svenska, finska och norska sjömansbiblioteken. Biblioteket finansierades med medel från Lagtinget, Ålands redarförening samt donationer. Syftet med skeppsbiblioteket var att se till att litteratur för studier, bildning och rekreation skulle finnas ombord fartygen. Ett av skälen till grundandet var att de finska sjömansbiblioteken hade få svenskspråkiga böcker.
I samband med starten listades i stadgarna 10 böcker som skulle finnas i varje boklåda: Den åländska segelsjöfartens historia, Lärobok i sjömanskap, Maskinkundskap för sjöfolk, Smittosamma sjukdomar, Praktisk lärobok i engelska, Åland förr och nu, Ålands forntid och forntida minnesmärkningar, Lagstiftning angående självstyrelsen för Åland och Mänsklighetens historia. Första omgången boklådor sändes ut sommaren/ hösten 1941 och bestod av fem stycken skåp. Det första skåpet sändes till ångaren Hera. Biblioteket sköttes av en anställd bibliotekarie under översyn av en styrelse där Edgar Erikson var styrelseordförande under många år.
Skeppsbiblioteken omfattade till en början 30–40 böcker som roterade mellan fartygen. Bokskåpen fanns i två storlekar och kompletterades med tiden med boklådor och senare även bokväskor. Bokskåpen hade handtag och var låsbara så att de kunde bäras mellan fartygen. Som mest bestod hela biblioteket av cirka 4000–4500 böcker fördelat på 92 lådor, skåp och väskor. Under en period hade skeppsbiblioteket egna depåer för byte av böcker i Kiel, Rotterdam, och Kapstaden. Det fanns flera utmaningar med verksamheten, bland annat kritik om att utbudet på böcker var för litet och litteraturen var för gammal och skulle behöva kompletteras med bland annat engelskspråkig litteratur. Men samtidigt var de populära och flitigt använda av besättningarna ombord.
Till en början sköttes biblioteket i egen regi men på 1970-talet inleddes samarbeten med Mariehamns stadsbibliotek och Landskapsbiblioteket. Ett helt övertagande blev aldrig av även om så önskades. 1987 slutade Ålands Redarförening stötta verksamheten och skeppsbibliotekets verksamheten övertogs av Sjömansservicebyrån.

Swedish

-Other actor
-Other actor
-Other actor
-Other actor
-Other actor
Reference
Harberg, Justus: Åländsk sjöfart med maskindrivna fartyg (1995)
Swedish

Tidningen Åland 1941.01.23 nr. 9
Swedish

Tidningen Åland 1941.04.24 nr. 48
Swedish

Tidningen Åland 1941.05.24 nr. 61
Swedish

Tidningen Åland 1942.03.03 nr. 25
Swedish

Tidningen Åland, 1941.03.08 nr. 28
Swedish