Albert Jansson (Rederi) [sv] - Deprecated

Albert Jansson (swedish)

Rederier (Ålands sjöfartsmuseum [sv]) [no]

Description
Åländsk redare [sv]
Dataset owner
Ålands sjöfartsmuseum (Museum) [sv] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
25/05/2022 11:53:50
Deprecated
Status

URI
Needs to be published, before URI is available
Name
Albert Jansson
Swedish

Description
Åländsk redare
Swedish

Establishment
1935
Rederiaktiebolaget Hera grundas

-Time
1935
-Dating comment
Rederiaktiebolaget Hera grundas
Swedish
Termination
1951
Verksamheten övertogs av Karl Kåhre

-Time
1951
-Dating comment
Verksamheten övertogs av Karl Kåhre
Swedish
Type

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish

History

Redare som var med om att grunda Rederiaktiebolaget Hera 1935 och Rederiaktiebolaget Ziva 1936. Etablerade sig i Mariehamn på 1940-talet. Hade tidigare verkat som huvudredare i Saltvik, Åland för bl.a. tre motorseglare. var redare för två svenska flaggfartyg. Efterträddes av Karl Kåhre 1951.

Swedish

Activity
 

Succeeded by
-Other actor
-Other actor
-Specification
Grundare
Swedish
-Other actor
-Other actor
Reference
Harberg, Justus (1995): Åländsk sjöfart med maskindrivna fartyg
Swedish

Kåhre, Georg, Kåhre, Karl (1988): Den åländska segelsjöfartens historia
Swedish

DigitaltMuseum
021166004727
-Id
021166004727
-System
DigitaltMuseum