Hazelius, Artur (1833 - 1901) [sv]

Hazelius, Artur (swedish)

Samlare och museifolk (Nordiska museet) [sv]

Description
Artur Immanuel Hazelius (född 1833 död 1901) var filosofie doktor, lärare, museiman och grundare av Nordiska museet och Skansen. [sv]
Life role
Dataset owner
Nordiska museet (Museum) owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
05/10/2023 12:07:12
02/12/2023 03:44:04
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/2de1784e-b458-4752-af85-624d3e0e2614 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Hazelius, Artur
Swedish

First name
Artur Immanuel
Swedish

Last name
Hazelius
Swedish

Description
Artur Immanuel Hazelius (född 1833 död 1901) var filosofie doktor, lärare, museiman och grundare av Nordiska museet och Skansen.
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
1833

-Time
1833
Death
1901

-Time
1901
Life role
-Life role
Norwegian bokmål

Swedish


Finnish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Norwegian nynorsk

Biography

Artur Hazelius (1833 – 1901) Nordiska museets och Skansens grundare föddes 1833 i Stockholm.

Efter avslutad skolgång tog han sin studentexamen i Uppsala 1854. Hazelius koncentrerade sina universitetsstudier kring nordiska språk och disputerade 1860 på avhandlingen ”Inledning till Havamal”. Under sin studietid i Uppsala greps han av den skandinavistiska studentrörelsens idéer. Denna rörelse ville närma de nordiska folken till varandra och framhöll ländernas starka historiska och kulturella band . Efter disputationen var han under tio år verksam som lärare i svenska och svensk litteratur vid Nya Elementarskolan och Högre allmänna lärarinneseminariet i Stockholm.

Sommaren 1872 gjorde han tillsammans med sin hustru Sofie en resa till Dalarna. Artur Hazelius hade under sin studietid företagit flera vandringar runt om i Sverige, bland annat i Dalarna. Han beskrev senare hur han vid resan 1872 upplevde att mycket av seder, bruk och traditioner hade förändrats under trycket av industrialismen. Kanske var det då han greps då av tanken att samla in och för kommande generationer bevara minnet av det som han upplevde höll på att försvinna. Under resan gjorde han och hans hustru flera uppteckningar av visor och sägner. De köpte också några dräktdelar, bland annat en yllekjol från Stora Tuna socken. Kjolen kom att bli det första föremålet i museisamlingen.
Till en början koncentrerades insamlandet av föremål mot det folkliga dräktskicket, men perspektivet vidgades snabbt till att också omfatta föremål från andra samhällsklasser.

Under det första året förvarades och visades föremålen i makarnas hem på Kammakargatan i centrala Stockholm och i ett par mindre lokaler i närheten. Den 24 oktober 1873 öppnade det egentliga museet som han valt att kalla Skandinavisk-Etnografiska samlingen. Museet var nu inhyst i lokaler på Drottninggatan 71.

1880 omvandlade Hazelius museet till en stiftelse, i samband med detta ändrade han också museets namn till Nordiska museet.

Källa: http://www.nordiskamuseet.se/artiklar/artur-hazelius-nordiska-museets-grundare

Swedish

Parent Of
Occupation
Museiman

-Occupation specification
Museiman
Swedish
-Organization/collection
Note
Artur Hazelius
Swedish

-Text
Grafström, Erik (1949). Frans Michael Franzén: några genealogiska uppgifter om hans släkt. Höör
Swedish
DigitaltMuseum
021036011730
-Id
021036011730
-System
DigitaltMuseum