Nordkapp (Kommune) [no]

Other languages: Nordkapp (norwegian bokmål)

Kommune [no]

Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/07656502-4f74-4bc1-847c-017ab174b66f | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
Nordkapp
Norwegian bokmål

Code
5435
Place type

Norwegian bokmål

Swedish

Coordinates
70.97808, 25.97473, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
70.97808
-Longitude (Easting)
25.97473
Is Part Of
Was part of at time
-Was part of at time
Norwegian bokmål

-Timespan
31/12/2019
--Latest time
31/12/2019
Kommunenummer 2019
2019

-Id
2019
-System
Kommunenummer 2019
Editorial note
Kommunenummer endret fra 2019 til 5435 og endring av fylke i kommune- og regionsendringer 2020.
Norwegian bokmål