Finnvika (Forlatt sted) [no] - Deprecated

Other languages: Finnvika (norwegian bokmål)

Norske forlatte steder [no]


URI
Needs to be published, before URI is available
Name
Finnvika
Norwegian bokmål

Alternative name
st Finnvik
Norwegian bokmål

Place type
Norwegian bokmål


Coordinates
70.9739, 25.4786, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
70.9739
-Longitude (Easting)
25.4786
Is Part Of
Sentralt stedsnavnregister (SSR)
329371

-Id
329371
-System
Sentralt stedsnavnregister (SSR)
Editorial note
Alternativ id: Sentralt stedsnavnregister (SSR). Alternativ ID er ikke lenger korrekt, da identifikator har endret seg siden den ble lastet ned fra SSR.
Norwegian bokmål