Bårdjorda (Forlatt sted) [no] - Deprecated

Other languages: Bårdjorda (norwegian bokmål)

Norske forlatte steder [no]


URI
Needs to be published, before URI is available
Name
Bårdjorda
Norwegian bokmål

Alternative name
Bårdjorda
Norwegian bokmål

Place type
Norwegian bokmål


Specified place type
Norwegian bokmål

Coordinates
70.86987, 25.75054, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
70.86987
-Longitude (Easting)
25.75054
Is Part Of
Sentralt stedsnavnregister (SSR)
722707

-Id
722707
-System
Sentralt stedsnavnregister (SSR)
Editorial note
Alternativ id: Sentralt stedsnavnregister (SSR). Alternativ ID er ikke lenger korrekt, da identifikator har endret seg siden den ble lastet ned fra SSR.
Norwegian bokmål