Industri och hantverk i Uppsala [sv]

Other languages: Industri och hantverk i Uppsala (swedish)

Organization

Description

Dataset med industri- och hantverkshistoriskt fokus. Huvudsaklig källa för datasetet är Uppsala Industriminnesförenings webbplats. [sv]

Dataset
08/02/2024 14:18:42
Ongoing work
Status

URI
http://kulturnav.org/0212eb7c-8d43-461d-ab1d-91d27ed4676d
Download
Login/register to download the dataset content
1 to 20 of 43 hits.
Name
Industri och hantverk i Uppsala
Swedish

Description
Dataset med industri- och hantverkshistoriskt fokus. Huvudsaklig källa för datasetet är [Uppsala Industriminnesförenings webbplats](https://www.uppsalaindustriminnesforening.se/).
Swedish

Primary language
English

Norwegian bokmål

Swedish

Danish

French


Norwegian nynorsk

Dataset
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Norwegian nynorsk