Puschmann, Oskar (1965 - )

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
24.01.2017 13:00:23
12.01.2019 01:49:54
Publisert
Status
Hjelp

URI
http://kulturnav.org/e681a2b0-d562-4a72-8285-c266d48855b0 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Puschmann, Oskar
Bokmål

Fornavn
Oskar
Bokmål

Etternavn
Puschmann
Bokmål

lokalhistoriewiki.no

Wikipedia (via Wikidata)

Fødsel
1965

-Tidspunkt
1965
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Biografi

Puschmann er landskapsgeograf og har siden 1994 arbeidet ved Norsk institutt for skog og landskap og gjort en rekke refotograferinger
basert på eldre landskapsfotografer som Axel Lindahl og Anders Beer Wilse.

Bokmål

Referanse
Kilder:
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål