Fotografer i Norsk Folkemuseums samlinger

Mappetype
Deled mappe
Under produksjon
Status
08.06.2017 05:22:01
Innholdet oppdatert

URI
Må bli publisert, før URI er tilgjengelig
1 til 20 av 105 treff.
Navn
Fotografer i Norsk Folkemuseums samlinger
Bokmål

Datasett
Bokmål

Svensk

Engelsk

Innholdet oppdatert
08.06.2017 05:22:01
Mappetype
Bokmål

Svensk

Engelsk

Estnisk

Uuid
dce3e32f-9fb3-4db8-9bb7-da14f86da370
ACL (rettigheter)
dce3e32f-9fb3-4db8-9bb7-da14f86da370_SHARED
Status


Engelsk

Estnisk

Ekstern systemliste
Bokmål

Svensk

Totalt antall poster
105

Antall poster per type

Antall poster med linkede data (Digitalt Museum)
0
Totalt antall linker fra Digitalt Museum
0

Anvends av (abonnement)
Deles i mapper

Redaktør
Granskere
Redaktør

Granskere