Adelsköld, Claes Adolf (1824 - 1907) [sv]

Adelsköld, Claes Adolf (svensk)

Beskrivelse
Claes Adolf Adelsköld, född 7 september 1824 på Nolhaga vid Alingsås, död 1 oktober 1907 i Stockholm, var en svensk järnvägsbyggare, arkitekt, militär, riksdagsman, skriftställare, kompositör och målare. [sv]
Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Statens museer för världskultur (Myndighet) [sv] forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
17.12.2018 08:34:25
12.01.2019 03:01:40
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/db610111-2a85-4d8c-82df-ddf34407012d | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Adelsköld, Claes Adolf
Svensk

Fornavn
Claes
Svensk

Mellomnavn
Adolf
Svensk

Etternavn
Adelsköld
Svensk

Tittel
Arkitekt

-Tittel
Arkitekt
Svensk

Major

-Tittel
Major
Svensk

Rikdsdagsman

-Tittel
Rikdsdagsman
Svensk

Beskrivelse
Claes Adolf Adelsköld, född 7 september 1824 på Nolhaga vid Alingsås, död 1 oktober 1907 i Stockholm, var en svensk järnvägsbyggare, arkitekt, militär, riksdagsman, skriftställare, kompositör och målare.
Svensk

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Fødsel
07.09.1824

-Tidspunkt
07.09.1824
Død
01.10.1907

-Tidspunkt
01.10.1907
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk


Estnisk

Finsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Biografi

Claes Adolf Adelsköld, född 7 september 1824 på Nolhaga vid Alingsås, död 1 oktober 1907 i Stockholm, var en svensk järnvägsbyggare, arkitekt, militär, riksdagsman, skriftställare, kompositör och målare.
Han var son till ryttmästaren Jean Anders Adelsköld och Sofia Ulrika Tham samt bror till Carl Gabriel Adelsköld. Adelsköld studerade vid Chalmerska slöjdskolan i Göteborg och tjänstgjorde samtidigt vid Göta artilleriregemente och blev 1844 underlöjtnant vid Värmlands fältjägarregemente. Under 26 år var han verksam som järnvägsbyggare.
Åren 1875-93 var Adelsköld ledamot av riksdagens första kammare, först för Västerbottens läns valkrets och senare för Blekinge läns valkrets.
År 1867 köpte han Steninge slott (i nuvarande Sigtuna kommun). Där idkade han ett omfattande sällskapsliv tillsammans med gäster som prins Oscar (blivande Oscar II). Slottet sålde han 1873. I stället återförvärvade han 1876 familjeegendomen Nolhaga (Alingsås kommun), där han uppförde en slottsliknande byggnad. Han invaldes 1870 i Vetenskapsakademien, där han 1891 utsågs till preses (ordförande), och 1879 i Vetenskaps- och vitterhetssamhället i Göteborg. År 1887 flyttade han med familjen till Stockholm till den nyuppförda Adelsköldska villan i Villastaden på Östermalm.

Svensk

-Linktekst
Claes A Adelsköld, Svenskt biografiskt lexikon (art av A. B. Carlsson.), hämtad 2018-12-14
Svensk