Berge, Paul

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
26.10.2018 12:53:29
12.01.2019 01:24:46
Publisert
Status
Hjelp

URI
http://kulturnav.org/d240121e-ed3c-420f-8719-627228ad433e | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Berge, Paul
Bokmål

Fornavn
Paul
Bokmål

Etternavn
Berge
Bokmål

lokalhistoriewiki.no

Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Biografi

Brev av 4.10.1974 fra Norsk Teknisk Museum til Norsk kulturråd: Fotograf Paul Berges samling. 562 negativer fra Roald Amundsens to ferder til Nordpolen, i 1925 med N 24 og N 25, og i 1926 med luftskipet "Norge".

Bokmål

Har verk/objekter på
-Organisasjon/samling
Referanse
Kilder:
Norske fotosamlinger, 1989
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål