Lund, Marthine

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
24.01.2017 13:01:12
12.01.2019 01:45:12
Publisert
Status
Hjelp

URI
http://kulturnav.org/af1a03b1-2ce1-44c0-914b-07f61b9f86bb | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Lund, Marthine
Bokmål

Fornavn
Marthine
Bokmål

Etternavn
Lund
Bokmål

lokalhistoriewiki.no

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk

Kjønn
Bokmål

Svensk

Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Biografi

Marthine Lund var tante av skuespillerinnen Octavia Sperati, som bodde hos henne. Drev atelier sammen med den tyskfødte frøken Anna Kreetz, som senere ble skolebestyrerinne i Bergen.

Virkested:
1865 ca-1870 ca: Oslo; Grændsegaden (Grændsen), 19

Bokmål

Relatert til
-Annen aktør
Referanse
Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål