Kvinne

Kvinna (svensk), Woman (engelsk), Naine (estnisk)

Beskrivelse
En kvinne er et kjønnsmodent eller voksent menneske av hunnkjønn. Betegnelsen kan også brukes om alle personer av hunnkjønn for å skille dem fra personer av hannkjønn.
Ansvarlig forvalter
KulturIT AS (Selskap) forvalter informasjonen på denne siden
Sist lagret
08.09.2017 06:58:48
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/c1edda70-24d9-11e2-81c1-0800200c9a66 | RDF/XML | JSON-LD
Betegnelse
Kvinne
Bokmål

Kvinna
Svensk

Woman
Engelsk

Naine
Estnisk

Beskrivelse
En kvinne er et kjønnsmodent eller voksent menneske av hunnkjønn. Betegnelsen kan også brukes om alle personer av hunnkjønn for å skille dem fra personer av hannkjønn.
Bokmål

En kvinna är den fullvuxna människan med biologiskt honkön till skillnad från en vuxen hane, som kallas man. En flicka är en ung hona av arten människa, till skillnad från en ung hane av samma art, som kallas pojke. Kvinnan är biologiskt det primära könet, jämfört med mannens sekundära.
Svensk

Uuid
c1edda70-24d9-11e2-81c1-0800200c9a66
ACL (rettigheter)
SYSTEM
Status Lagred av Tidpunkt
Publisert root 08.05.2015 12:09:11

Samlingsterm
Nei
Plassholdere
Nei
Ansvarlig forvalter
Opprettet av
IMPORT_TEST 03.05.2013 14:20:33
Bidrag fra
root 08.05.2015 12:09:11
Ulf Bodin (KulturIT AS) KulturIT AS (Selskap) 03.11.2015 16:10:10
UlfB 13.11.2013 08:25:02
Anvends av (Primus/Digitalt Museum)
Anvends av (abonnement)
Deles i mapper
Opprettet av
IMPORT_TEST
Opprettet
03.05.2013 14:20:33
Sist lagret
08.09.2017 06:58:48
Statusendring
Status Lagred av Tidpunkt
Publisert root 08.05.2015 12:09:11