Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Sist lagret
20.04.2015 10:38:14
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/11e50501-3b29-4839-9888-7b71521117b1 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Marthine Lund & Co.
Bokmål

Historikk

Innehavere var Marthine Lund, tante av skuespillerinnen Octavia Sperati, som bodde hos henne, og den tyskfødte frøken Anna Kreetz, som senere ble skolebestyrerinne i Bergen.

Bokmål

Relatert til
-Annen aktør
Bokmål

-Annen aktør
Bokmål

Referanse
Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål