Sunde, Helge (1951 - ?)

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
24.01.2017 12:59:14
12.01.2019 01:55:46
Publisert
Status
Hjelp

URI
http://kulturnav.org/9c0019a5-4b3d-46dd-a547-29fac08c433d | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Sunde, Helge
Bokmål

Fornavn
Helge
Bokmål

Etternavn
Sunde
Bokmål

lokalhistoriewiki.no

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Fødsel
1951

-Tidspunkt
1951
Død
?

-Tidspunkt
?
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Biografi

Medlem av Pressefotografenes klubb. Etter å ha arbeidet som frilansfotograf på heltid et par år ble Sunde fast ansatt ved Dagbladets vestlandskontor i 1977. Fortsatte i Bergens Tidende i 1984. Han har levert bilder til en mengde bokutgivelser.

Virkested:
1973-0000: Bergen

Bokmål

Referanse
Kilder:

Fotografi 6(1973) : 1, s. 8-13
Fotografi 9(1976) : 5, s. 34-35
Fotografi 10(1977) : 3, s. 26-29
Fotografi 11(1978) : 2, s. 18-21
Fotografi 14(1981) : 1, s. 42-43
Norske fotosamlinger, 1989
Fotografi 23(1990) : 6, s. 65-67
Norsk fotografisk tidsskrift 86(2000) : 5, s. 8-12
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål