Tandberg, Vibeke (1967 - )

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
24.01.2017 12:59:32
15.12.2018 01:54:08
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/934a1f20-4d80-4c2f-b812-ef304d6650d3 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Tandberg, Vibeke
Bokmål

Fornavn
Vibeke
Bokmål

Etternavn
Tandberg
Bokmål

lokalhistoriewiki.no

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Fødsel
1967

-Tidspunkt
1967
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Estnisk

Finsk

Kjønn
Bokmål

Svensk

Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Biografi

Arbeider med bildeserier, som Living together (1996).

Bokmål

Referanse
Larsen, Peter og Sigrid Lien: Norsk fotohistorie, 2007
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål