Tandberg, Vibeke (1967 - )

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
24.01.2017 12:59:32
12.01.2019 01:56:22
Publisert
Status
Hjelp

URI
http://kulturnav.org/934a1f20-4d80-4c2f-b812-ef304d6650d3 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Tandberg, Vibeke
Bokmål

Fornavn
Vibeke
Bokmål

Etternavn
Tandberg
Bokmål

lokalhistoriewiki.no

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Fødsel
1967

-Tidspunkt
1967
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk

Kjønn
Bokmål

Svensk

Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Biografi

Arbeider med bildeserier, som Living together (1996).

Bokmål

Referanse
Larsen, Peter og Sigrid Lien: Norsk fotohistorie, 2007
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål