Skaar, (Ernst) Olav (1932 - )

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum)

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
24.01.2017 13:00:38
12.01.2019 01:52:32
Publisert
Status
Hjelp

URI
http://kulturnav.org/4dbd1aea-9179-42ac-9806-ec67727feb91 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Skaar, (Ernst) Olav
Bokmål

Fornavn
(Ernst) Olav
Bokmål

Etternavn
Skaar
Bokmål

lokalhistoriewiki.no

Fødsel
1932

-Tidspunkt
1932
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Biografi

Født i Sandnes 02.06.1932. Gift i 1960. Realskole, handelsskole, sv.brev og mesterbr. i fotograffaget. Startet egen forretning i Sandnes i 1957 (Kirkegaten 9). Flyttet forretningen til eget bygg i Storgt. 46 i 1969. Forretningens platearkiv består av portretter tatt fra 1957 og fremover.

Virkested:
1969-0000: Sandnes; Storgt. 46
1957-1969: Sandnes; Kirkegaten 9

Bokmål

Referanse
Kilder:
Bonge, Susanne: Upublisert materiale (SFFR)
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål