Fotografer, Jærmuseet har i sine samlinger (Jærmuseet)

Mappetype
Abonnemangsmappe
Ukjent
Status
13.03.2018 14:27:43
Innholdet oppdatert

URI
Må bli publisert, før URI er tilgjengelig
1 til 11 av 11 treff.
Navn
Fotografer, Jærmuseet har i sine samlinger
Bokmål

Datasett
Bokmål

Svensk

Engelsk

Innholdet oppdatert
13.03.2018 14:27:43
Mappetype
Eier
Uuid
d2f7e32b-4e7e-4c25-989e-752806dd1123
ACL (rettigheter)
d2f7e32b-4e7e-4c25-989e-752806dd1123_SHARED
Ekstern systemliste
Bokmål

Svensk

Totalt antall poster
11

Antall poster per type

Antall poster med linkede data (Digitalt Museum)
0
Totalt antall linker fra Digitalt Museum
0

Anvends av (abonnement)
Deles i mapper

Redaktør
Granskere
Opprettet
19.06.2017 11:09:26
Sist lagret av

Sist lagret

Tidligere lagret
Redaktør

Granskere