Industribedrifter (Norsk Teknisk Museum)

Beskrivelse

Liste over norske industribedrifter hentet fra industrimuseum.no og prosjektet Nasjonal innsamlings-og dokumentasjonsplan for tekstilindustri.

Minimumsinformasjon for bedrifter: navn, etableringsår, adresse (geodata), kort beskrivelse, og kilder.

Datasett
Ansvarlig forvalter
Norsk Teknisk Museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Statistikk/bilder oppdaterte 21.09.2018 09:45:00
Innholdet oppdatert 11.04.2018 12:19:27
I drift
Status

URI
http://kulturnav.org/3ab437c0-9c9e-435c-b122-d922f0c9fc3d
Last ned
Logg inn/registrer for at laste ned datasettets data
1 til 5 av 5 treff.
Industri
Navn
Industribedrifter
Bokmål

Beskrivelse
Liste over norske industribedrifter hentet fra industrimuseum.no og prosjektet Nasjonal innsamlings-og dokumentasjonsplan for tekstilindustri.

Minimumsinformasjon for bedrifter: navn, etableringsår, adresse (geodata), kort beskrivelse, og kilder.
Bokmål

Primært språk
Bokmål

Nynorsk

Svensk

EngelskDatasett
Ansvarlig forvalter
Standardverdi for status
Bokmål

Svensk

Engelsk

Estnisk