Rude, Ernest (1871 - 1948)

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
24.01.2017 13:02:32
12.01.2019 01:50:53
Publisert
Status
Hjelp

URI
http://kulturnav.org/27ad6677-10ed-478f-85ab-4475608e6fd8 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Rude, Ernest
Bokmål

Fornavn
Ernest
Bokmål

Etternavn
Rude
Bokmål

lokalhistoriewiki.no

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Fødsel
1871

-Tidspunkt
1871
Død
1948

-Tidspunkt
1948
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Biografi

Født i Drammen 23.01.1871, død 18.03.1948. Sønn av fotografene Christoffer Gade Rude og Andrea Elise Geelmuyden. I lære hos faren 1888, hos Dahlløff i Stockholm og senere i Tyskland. Var sannsynligvis først bestyrer av farens filial i Storthingsgaden i Christiania, overtok den ca. 1907 sammen med Hilfling-Rasmussen, firmaet "Rude & Hilfling". Da Hilfling-Rasmussen reiste til Trondhjem i 1910 overtok han firmaet alene. Flyttet senere til Tordenskjoldsgate 7. Etter hans død ble det overtatt av Andreas Thorsrud, som hadde vært kompanjong fra 1943. Oslo Bymuseum har firmaets arkiv før 1952. Han var en av stifterne av Fotografernes Forening 1894, æresmedlem av Norges Fotografforbund 1946, av Dansk Fotografforening og Svenska Fotografernas Förbund, samt ridder av Danebrog 1925. Diverse premier og tillitsverv. Medlem av Oslo Kamera Klubb fra 1927.

Virkested:
1902-1948: Oslo

Bokmål

Relatert til
-Annen aktør
Bokmål

Referanse
Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980.
Norske fotosamlinger, 1989
Norsk fotografisk tidsskrift 19(1930) : 10, s.114 (60 år)
Norsk fotografisk tidsskrift 30(1941) : 2, s. 14-15 (70 år)
Norsk fotografisk tidsskrift 32(1946) : 1, s. 5 (75 år)
Norsk fotografisk tidsskrift 34(1948) : 3, s. [37]-38 (nekrolog)
Norsk fotografisk tidsskrift 34(1948) : 4, s. 59 (nekrolog)
Norsk fagfoto 12(1975) : 4, s. 80-83
Erlandsen, Roger: Pas nu paa! Nu tar jeg fra Hullet! 2000
Svinningen, Tone. Forenkler vi våre motiver for meget? Bildet lever! 8 (2002)
Digitalarkivet. Folketellinen 1910.
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål