Norges Postmuseum (Museum)

Forretningstype
Ansvarlig forvalter
KulturIT AS (Selskap) forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
Dataset forvaltning: kulturnav@kulturit.no
Sist lagret
03.04.2018 13:34:54
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/ae970a17-88ca-4ea9-9b82-466e17687690 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Norges Postmuseum
Bokmål

Etablering
1947

-Tidspunkt
1947
Forretningstype
Bokmål

Svensk

Engelsk

Inngår i